Grond­be­schik­baarheid is wederom grote bott­leneck


Bijdrage over Mana­gement Letter 2

20 juli 2022

Voorzitter, allereerst wil ik complimenten geven voor de duidelijke managementletter en de manier waarop de voortgang op de programma’s visueel is gepresenteerd. In navolging van mijn voorgangers wil ik aandacht vragen voor de grondbeschikbaarheid. Deze vormt een bottleneck voor veel projecten, zoals duidelijk wordt door de vele rode bolletjes in de projectenrapportage. Helaas heeft het met name gevolgen voor projecten die betrekking hebben op natuur. En juist nu het zo heet en droog is realiseren we ons extra goed hoe belangrijk klimaatmitigatie en adaptatie zijn. De grond die nodig is voor de natuurprojecten is cruciaal. Maar gelukkig gaan we daar zo dadelijk het debat over voeren. De Partij voor de Dieren bewaart haar meer uitgebreide betoog hierover dan ook graag voor het debat.