Beleids­visie Dieren­welzijn: Visrechten


29 maart 2022

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 29 maart 2022;

Behandelend de nota dierenwelzijn binnen waterschap Brabantse Delta;

constaterende dat:

  • maatschappelijke steun voor dierenwelzijn toeneemt (ref nota);
  • intrinsieke waarde uitgangspunt is bij dierenwelzijn (ref nota);

overwegende dat

  • volgens de nota gerapporteerd wordt over hoe dierenwelzijn kan worden verbeterd (ref nota, principe 1);
  • het welzijn van vissen toeneemt naarmate er minder gevist wordt;

verzoekt het Dagelijks Bestuur:

  • geen nieuwe visrechten uit te geven;
  • in de nota dierenwelzijn een stappenplan op te nemen om het aantal visrechten aan hengelsportverenigingen stapsgewijs terug te brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellen Putman

Cynthia Pallandt

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, 50PLUS, Ongebouwd, Water Natuurlijk, PvdA, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Beleidsvisie Dierenwelzijn: (Hobby)Jacht

Lees verder

Verbod gebruik van glyfosaathoudende middelen ook bij pachtovereenkomsten van langer dan 1 jaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer