Beleids­visie Dieren­welzijn: Visrechten


29 maart 2022

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 29 maart 2022;

Behandelend de nota dierenwelzijn binnen waterschap Brabantse Delta;

constaterende dat:

  • maatschappelijke steun voor dierenwelzijn toeneemt (ref nota);
  • intrinsieke waarde uitgangspunt is bij dierenwelzijn (ref nota);

overwegende dat

  • volgens de nota gerapporteerd wordt over hoe dierenwelzijn kan worden verbeterd (ref nota, principe 1);
  • het welzijn van vissen toeneemt naarmate er minder gevist wordt;

verzoekt het Dagelijks Bestuur:

  • geen nieuwe visrechten uit te geven;
  • in de nota dierenwelzijn een stappenplan op te nemen om het aantal visrechten aan hengelsportverenigingen stapsgewijs terug te brengen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellen Putman

Cynthia Pallandt

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

VVD, Ons Water / Waterbreed, 50PLUS, Ongebouwd, Water Natuurlijk, PvdA, CDA, Bedrijven

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon