Beleids­visie Dieren­welzijn: (Hobby)Jacht


29 maart 2022

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 29 maart 2022;

behandelend de nota dierenwelzijn binnen waterschap Brabantse Delta;

constaterende dat:

  • maatschappelijke steun voor dierenwelzijn toeneemt (ref nota);
  • intrinsieke waarde uitgangspunt is bij dierenwelzijn (ref nota);

overwegende dat

  • het welzijn van de vrij bejaagbare soorten te weten fazant, haas, wilde eend, konijn en houtduif toeneemt naarmate er niet op hen gejaagd wordt;
  • het waterschap als privaatrechtelijk grondeigenaar een keuze heeft of zij al dan niet het jachtrecht verleent voor de bovengenoemde soorten en hierin niet gedwongen wordt, noch dit wettelijk verplicht is;

verzoekt het Dagelijks Bestuur:

  • geen nieuwe jachtrechten te verlenen of te verlengen voor het doden van bovengenoemde soorten op de door haar in pacht uitgegeven gronden;
  • geen nieuwe jachtrechten te verlenen of te verlengen voor het doden van bovengenoemde soorten op de gronden welke het waterschap zelf beheert (o.a. EVZ’s en keringen);

en gaat over tot de orde van de dag.


Ellen Putman

Cynthia Pallandt

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Ons Water / Waterbreed, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Water Natuurlijk, PvdA

Tegen

VVD, Ons Water / Waterbreed, Ongebouwd, CDA, Bedrijven

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Betrokken persoon