Beleids­visie Dieren­welzijn: (Hobby)Jacht


29 maart 2022

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 29 maart 2022;

behandelend de nota dierenwelzijn binnen waterschap Brabantse Delta;

constaterende dat:

  • maatschappelijke steun voor dierenwelzijn toeneemt (ref nota);
  • intrinsieke waarde uitgangspunt is bij dierenwelzijn (ref nota);

overwegende dat

  • het welzijn van de vrij bejaagbare soorten te weten fazant, haas, wilde eend, konijn en houtduif toeneemt naarmate er niet op hen gejaagd wordt;
  • het waterschap als privaatrechtelijk grondeigenaar een keuze heeft of zij al dan niet het jachtrecht verleent voor de bovengenoemde soorten en hierin niet gedwongen wordt, noch dit wettelijk verplicht is;

verzoekt het Dagelijks Bestuur:

  • geen nieuwe jachtrechten te verlenen of te verlengen voor het doden van bovengenoemde soorten op de door haar in pacht uitgegeven gronden;
  • geen nieuwe jachtrechten te verlenen of te verlengen voor het doden van bovengenoemde soorten op de gronden welke het waterschap zelf beheert (o.a. EVZ’s en keringen);

en gaat over tot de orde van de dag.


Ellen Putman

Cynthia Pallandt

Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

50PLUS, Partij voor de Dieren, Water Natuurlijk, PvdA

Tegen

VVD, Ongebouwd, CDA

Lees onze andere moties

Beleidsvisie Dierenwelzijn: Gravende dieren

Lees verder

Beleidsvisie Dierenwelzijn: Visrechten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer