Verbod gebruik van glyfo­saat­hou­dende middelen ook bij pacht­over­een­komsten van langer dan 1 jaar


26 april 2022

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Brabantse Delta, bijeen in de vergadering van 26 april 2022

Constaterende dat:

  • Het waterschap Brabantse Delta ca. 122 pachtovereenkomsten heeft waarvan 59 geliberaliseerde en 63 reguliere pachtovereenkomsten.
  • Op 5 maart 2020 de Centrale Grondkamer heeft uitgesproken dat het toegestaan is om in eenjarige geliberaliseerde pachtovereenkomsten een glyfosaatverbod op te nemen. Op 11 november 2021 de Centrale Grondkamer heeft uitgesproken dat het toegestaan is om in driejarige geliberaliseerde pachtovereenkomsten een glyfosaatverbod op te nemen[1]. Op 24 maart 2022 de Centrale Grondkamer heeft uitgesproken dat het toegestaan is om in zesjarige geliberaliseerde pachtovereenkomsten een glyfosaatverbod op te nemen[2] [3].
  • Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Brabantse Delta bij besluit van 22 september 2020 heeft besloten om voor nieuwe eenjarige geliberaliseerde pachtovereenkomsten glyfosaat te verbieden.
  • De provincie Brabant, Brabant Water, diverse gemeenten en de Waterschappen Aa en Maas en de Dommel het gebruik van glyfosaat op hun pachtgronden verbieden[4].

Overwegende dat:

  • Glyfosaathoudende stoffen milieu – en gezondheidsproblemen veroorzaken.
  • Glyfosaathoudende stoffen de biodiversiteitsdoelstelling van het waterschap voor haar gronden in de weg staan.
  • Glyfosaathoudende stoffen niet bijdragen aan het behalen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen.

Verzoekt het Dagelijks Bestuur:

  • Ook een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende stoffen in te stellen bij het aangaan van nieuwe geliberaliseerde pachtovereenkomsten voor langer dan 1 jaar en nieuwe reguliere pachtovereenkomsten van het waterschap.
  • Bij het verlengen c.q. opnieuw overeenkomen van geliberaliseerde en reguliere pachtovereenkomsten een verbod op het gebruik van glyfosaathoudende stoffen op te nemen.
  • In overleg te gaan met de pachters van bestaande pachtovereenkomsten en hen wijzen op de gevaren van het middel voor o.a. het watermilieu, om zo mogelijk het gebruik van glyfosaathoudende stoffen op vrijwillige basis terug te dringen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie Partij voor de Dieren

Ellen Putman

Cynthia Pallandt

Fractie Natuurterreinen

Peter von Meijenfeldt

Fractie Water Natuurlijk

Karin van den Berg

Tiny Arts


[1] https://www.nysingh.nl/pachtblog/glyfosaatverbod-ook-toegestaan-in-driejarige-geliberaliseerde-pachtovereenkomst/#:~:text=Op%205%20maart%202020%20oordeelde,geliberaliseerde%20pachtovereenkomsten%20opgenomen%20kan%20worden.

[2] https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10897539/grondkamer-handhaaft-verbod-op-glyfosaat

[3] https://www.bd.nl/brabant/brabant-mag-gebruik-landbouwgif-glyfosaat-verbieden-op-eigen-grond-heel-blij-met-dit-besluit~aa24b4c4/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cb=fceab6411fa8186c451912848f2b2055&auth_rd=1

[4] https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/water/2020/brabant-mag-gebruik-glyfosaat-blijven-verbieden


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Beleidsvisie Dierenwelzijn: Visrechten

Lees verder

Kadernota: Motie droogte

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer