Visrechten in context Zwar­ten­bergse Polder / Noordrand-Midden


29 maart 2022

In de nota van zienswijze behorend bij het projectplan wordt verwezen naar visrechten. Dit zou wat de Partij voor de Dieren betreft nu precies aanleiding zijn om paal en perk te stellen aan visrechten en bij nieuwe projecten deze visrechten niet meer te vergunnen. Zeker waar dit een project betreft dat valt onder het Natuurnetwerk Brabant en tevens een natte natuurparel is. Dan hebben we het pas echt over dierenwelzijn en een goede visie daarop.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng debat nota dierenwelzijn

Lees verder

Onteigenen overwegen in kader van grondbeschikbaarheid voor projecten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer