Dieren veroveren plek in bestuurs­ak­koord Brabantse Delta


24 april 2019

Breda, 24 april 2019 – Na drie weken van onderhandeling, schaarde afgelopen woensdag het Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap Brabantse Delta zich achter het voorgedragen Dagelijks Bestuur en het bestuursakkoord. Een nieuwe portefeuille is Dierenwelzijn, die is ondergebracht bij Hans Peter Verroen van CDA, ook verantwoordelijk voor natuur en ecologische verbindingszones. Partij voor de Dieren deed dit jaar voor het eerst mee aan de verkiezingen voor dit waterschap en behaalde twee zetels. Deze zijn ingevuld door twee vrouwen: Cynthia Pallandt uit Breda en Ellen Putman uit Rijsbergen.

Voor het eerst kent een bestuursakkoord van Waterschap Brabantse Delta een paragraaf met de titel “Dierenwelzijn”. Hierin valt onder anderen te lezen dat er een thema-avond voor het AB zal worden georganiseerd over jacht en hengelen op waterschapsterrein, waarbij ook het huidige beleid zal worden besproken. Verder is vastgelegd dat er bij het maai- en baggerbeleid rekening wordt gehouden met dierenwelzijn en biodiversiteit. Fractievoorzitter Cynthia Pallandt geeft aan verheugd te zijn met het begin dat er gemaakt is om de belangen van dieren in het waterschap te behartigen. “Het is voor dit waterschap een primeur dat dierenwelzijn expliciet in de portefeuilleverdeling en in een bestuursakkoord benoemd wordt, dat zie ik als onze eerste verdienste in dit waterschap. Wij vinden het daarnaast hoopgevend dat dit bestuur bereid is zich opnieuw te buigen over de jacht en hengelsport, de publieke opinie hierover heeft zich immers de laatste jaren ook ontwikkeld. Zeventig procent van de Nederlanders wijst de hobbyjacht af. Wij willen dit in beleid vertalen.”

Dieren zijn op meerdere plekken in het bestuursakkoord terug te vinden. Zo toont het AB zich moedig door de huidige bestrijding van muskusratten niet klakkeloos te aanvaarden. In het akkoord staat dat Waterschap Brabantse Delta zich bij de Unie van Waterschap zal inzetten voor onderzoek naar diervriendelijke preventiemethoden van graafschade door knaagdieren, en een actieve rol wil spelen in dit onderzoek. Daarnaast bestaat er een paragraaf ‘Waterkwaliteit, waterflora en waterfauna’, waarin de intentie wordt uitgesproken om de Europese richtlijnen voor waterkwaliteit te behalen en daarin ook waterplanten en -dieren mee te nemen.

Hoe de Partij voor de Dieren verdere invulling wil geven aan haar verkiezingsbeloften? Pallandt: “Overal waar wij vertegenwoordigd zijn, vervullen wij een aanjaagfunctie. Wij houden de andere partijen scherp op onderwerpen als dieren, natuur en milieu. Dit doen we zowel binnen de politiek als daarbuiten. Tijdens de campagneperiode hebben wij laten zien dat wij effectief naar buiten treden en het contact met onze achterban onderhouden. Dit blijven wij doen, wij zijn er voor de menselijke én niet-menselijke bewoners van ons waterschap.”

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Maak Brabantse Delta glyfosaat vrij

Breda, 6 juni 2019 - De fractie van de Partij voor de Dieren waterschap Brabantse Delta vraagt vandaag aan het Dagelijks best...

Lees verder