Partij voor de Dieren: Maak Brabantse Delta glyfosaat vrij


6 juni 2019

Breda, 6 juni 2019 - De fractie van de Partij voor de Dieren waterschap Brabantse Delta vraagt vandaag aan het Dagelijks bestuur om haar verantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het gebruik van glyfosaat, ook wel Roundup genoemd. In navolging van diverse gemeenten in Brabant, de Provincie Noord Brabant en recentelijk nog de gemeente Geertruidenberg wil de Partij voor Dieren Brabantse Delta dat ook het waterschap het gebruik van dit middel verbiedt.

Professionals, zoals gemeenten, hoveniers en waterschappen mogen al geruime tijd geen gebruik meer maken van gewasbeschermingsmiddelen met glyfosaat. De Partij voor de Dieren wil dat het middel ook verboden wordt op de gronden die door het waterschap verpacht worden aan agrariërs. Algemeen bestuurslid Ellen Putman van de Partij voor de Dieren in de Brabantse Delta: 'Aangezien Roundup een zeer omstreden middel is, moet juist het waterschap het goede voorbeeld geven en haar verantwoordelijkheid voor schoon water en gezonde natuur nemen’.

Internationale onderzoeken laten zien dat de effecten van het gebruik van glyfosaat op de biodiversiteit, waaronder insecten, groot zijn. Glyfosaat is een middel tegen onkruid (herbicide), maar heeft ook negatieve effecten op de rest van het ecosysteem. Schoon water, schone grond en schone lucht zijn speerpunten voor de Partij voor de Dieren en een einde aan het gebruik van Roundup draagt daar zeker aan bij.

Gerelateerd nieuws

Dieren veroveren plek in bestuursakkoord Brabantse Delta

Breda, 24 april 2019 – Na drie weken van onderhandeling, schaarde afgelopen woensdag het Algemeen Bestuur (AB) van Waterschap...

Lees verder

Partij voor de Dieren zegt steun bestuursakkoord Brabantse Delta op

Breda, 4 december 2019 – De begroting van waterschap Brabantse Delta voor 2020 spreekt over een afschotvergunning voor de bev...

Lees verder