Partij voor de Dieren zegt steun bestuurs­ak­koord Brabantse Delta op


Inzet op doden van muskus­ratten en bevers is breekpunt

4 december 2019

Breda, 4 december 2019 – De begroting van waterschap Brabantse Delta voor 2020 spreekt over een afschotvergunning voor de bever, een beschermde diersoort. Daarnaast worden er meer middelen uitgetrokken om muskusratten te doden. Voor de Partij voor de Dieren is dat niet alleen reden om tegen de begroting te stemmen, maar ook om haar steun aan het bestuursakkoord op te zeggen.

Het is in het waterschap niet gebruikelijk dat een partij tegen een begroting stemt. Ondanks discussies die soms hoog op kunnen lopen, worden beslissingen meestal unaniem genomen en ondertekenden alle partijen het bestuursakkoord ‘Samen beter!’. Ook de Partij voor de Dieren, die dit jaar met twee zetels nieuw in het waterschapsbestuur binnenkwam, heeft de intentie constructief samen te werken. Fractievoorzitter Cynthia Pallandt zegt echter dat er een grens is bereikt. “In het bestuursakkoord van het waterschap is vastgelegd dat het waterschap Brabantse Delta actief mee wil werken aan onderzoek naar een diervriendelijk alternatief voor muskusrattenbestrijding. Daar is nog niets mee gedaan, in plaats daarvan wordt er meer geïnvesteerd in het doden van deze dieren. Ook wordt de weg vrijgemaakt om te jagen op bevers, door een afschotvergunning aan te vragen. Wij zien niet hoe dit te rijmen is met dierenwelzijn, wat inmiddels een officiële portefeuille binnen het waterschapsbestuur is. De Partij voor de Dieren is tegen alle vormen van jacht, en wij vinden het bijzonder kwalijk dat nu zelfs een beschermde diersoort zijn leven niet meer zeker is in ons waterschap.”

De Partij voor de Dieren diende tijdens de vergadering afgelopen woensdag een drietal wijzigingen in op de begroting. Het verzoek om de passage te schrappen over een afschotvergunning voor bevers, werd door collega-oppositiepartijen PvdA, Water Natuurlijk en Natuurterreinen gesteund, maar haalde geen meerderheid. De motie om in te zetten op onderzoek naar een diervriendelijke omgang met muskusratten, werd gesteund door de fracties van Water Natuurlijk en Natuurterreinen. Pallandt: “Het bestuursakkoord van dit waterschap staat vol diervriendelijke ambities, maar we hebben nog niet gezien dat deze in de praktijk worden uitgevoerd. Mijn fractie constateert dan ook dat er door dit bestuur geen belang wordt gehecht aan de afspraken die gezamenlijk zijn gemaakt. Door onze steun aan het bestuursakkoord op te zeggen, laten wij zien dat wij onder geen beding instemmen met dieronvriendelijk beleid.”


Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren: Maak Brabantse Delta glyfosaat vrij

Breda, 6 juni 2019 - De fractie van de Partij voor de Dieren waterschap Brabantse Delta vraagt vandaag aan het Dagelijks best...

Lees verder

Bestuurslid Brabantse Delta spreekt tijdens muskusrattendemonstratie

Breda, 28 februari 2020 – Op vrijdag 28 februari vond het eerste Nederlandse protest tegen de verdrinkingsdood van muskusratt...

Lees verder