Bestuurslid Brabantse Delta spreekt tijdens muskus­rat­ten­de­mon­stratie


Partij voor de Dieren spreekt zich uit tijdens eerste Neder­landse demon­stratie voor het ‘water­ko­nijn’

28 februari 2020

Breda, 28 februari 2020 – Op vrijdag 28 februari vond het eerste Nederlandse protest tegen de verdrinkingsdood van muskusratten plaats, bij het Waterschapshuis in Amersfoort. Cynthia Pallandt, fractievoorzitter bij Partij voor de Dieren in waterschap Brabantse Delta, opende met een hoopgevend betoog: “Wie had er een jaar geleden gedacht dat we hier vandaag met zovelen zouden staan, voor de muskusrat? Mensen worden zich steeds bewuster van de problematische manier waarop we met dieren omgaan.”

Eind vorig jaar zegde de fractie van Partij voor de Dieren haar steun aan het bestuursakkoord van Brabantse Delta op. Aanleiding hiertoe was dat er gerept werd over afschot van bevers, maar ook dat er nog steeds geen aanstalten waren gemaakt om onderzoek te starten naar diervriendelijke alternatieven voor muskusrattenbestrijding. Deze vrijdag organiseerden dierenorganisaties Animal Rights en Fauna4Life een landelijk protest tegen de verdrinkingsdood waar jaarlijks tienduizenden muskusratten slachtoffer van worden. Tijdens de demonstratie werden er toespraken gehouden door Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren, filosoof en milieuwetenschapper Willem Vermaat, en onderzoeksjournalist en schrijver Jeroen Siebelink. De aftrap werd gedaan door Cynthia Pallandt, waterschapsbestuurder namens de Partij voor de Dieren in Brabantse Delta, die zichzelf door middel van (sociale) media-activiteit inmiddels landelijk op de kaart heeft gezet als voorvechter van de muskusrat. Of, zoals ze zelf zegt: “De term ‘rat’ is onjuist en misleidend, mensen denken hierdoor dat je dit dier beter kunt vermijden. Als hij in de pan ligt, wordt hij ineens ‘waterkonijn’ genoemd, omdat dat smakelijker klinkt. Maar het klinkt ook sympathieker. Laten we die term dus inzetten als geuzennaam.”

Verschillende organisaties die zich inzetten voor dieren, vragen al jaren aandacht voor het lot van de muskusrat. Toch werd er in juni 2019 door alle Nederlandse waterschappen voor gekozen om deze diersoort in heel Nederland uit te gaan roeien, het zogenaamde ‘terugdringen tot aan de landgrens’. De keuze voor deze strategie wordt onderbouwd door een veldproef die gedaan is in onder anderen het beheergebied van Brabantse Delta. De Partij voor de Dieren is kritisch over dit onderzoek. Pallandt: “Alle studies worden door hetzelfde bureau, zelfs door dezelfde onderzoeker uitgevoerd. Dit zou normaal door wetenschappers niet geaccepteerd worden, de onderzoeksresultaten zouden op zijn minst door een onafhankelijke andere wetenschapper gerepliceerd moeten worden. Daarnaast wordt er in de onderzoeken steeds heel zwart-wit gekeken: bestrijd je wel, of bestrijd je niet? De tweede variabele, namelijk of je wel of niet maatregelen toepast om de dijken tegen graafschade te bestendigen, wordt steevast achterwege gelaten in de berichtgeving. In het bestuursakkoord van Brabantse Delta is vastgelegd dat we mee willen werken aan onderzoek naar diervriendelijke preventie van graafschade door onder anderen muskusratten. Het wordt tijd dat de waterschappen hier concreet mee aan de slag gaan.”

Berichtgeving op sociale media over de demonstratie, en over de bescherming van muskusratten in het algemeen, is te vinden door te zoeken op #BeschermHetWaterkonijn.

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren zegt steun bestuursakkoord Brabantse Delta op

Breda, 4 december 2019 – De begroting van waterschap Brabantse Delta voor 2020 spreekt over een afschotvergunning voor de bev...

Lees verder

Afschotvergunning bevers was 'ongunstige verschrijving'

Breda, 07 april 2020 - Al sinds december 2019 bestaat er onrust over de mogelijkheid dat waterschap Brabantse Delta bevers zo...

Lees verder