Afschot­ver­gunning bevers was 'ongun­stige verschrijving'


Partij voor de Dieren spreekt van grote blunder water­schap

7 april 2020

Breda, 07 april 2020 - Al sinds december 2019 bestaat er onrust over de mogelijkheid dat waterschap Brabantse Delta bevers zou willen afschieten. Het waterschap heeft dit steeds ontkend, hoewel in de begroting voor 2020 stond dat men voorbereidingen wilde treffen voor de aanvraag van een afschotvergunning. Naar aanleiding van schriftelijke vragen van Partij voor de Dieren aan het dagelijks bestuur, komt 4 maanden later de aap uit de mouw: het ging om een ‘ongelukkige verschrijving’. Er werd eigenlijk gedoeld op een afschotvergunning voor beverratten, een andere diersoort. Fractievoorzitter Cynthia Pallandt van Partij voor de Dieren noemt het een grote blunder. “Waarom heeft het Dagelijks Bestuur dit tijdens de vele discussies over afschot van bevers niet zelf aangekaart, en zo een misverstand laten voortbestaan?”

Wie de laatste maanden trouw BN deStem heeft gelezen, kan het niet zijn ontgaan. In december stapte de Partij voor de Dieren uit het bestuursakkoord van Brabantse Delta omdat er in de begroting gesproken werd over een afschotvergunning voor bevers. In januari werd er een ontdekking gedaan van vraatsporen van de bever in het Markdal, in het artikel hierover werd de afschotvergunning wederom aangehaald. Het toppunt volgde in maart, toen een medewerker van het waterschap in een interview aangaf dat Brabantse Delta verdergaande maatregelen tegen de bever wilde kunnen nemen, en ze in uitzonderlijke gevallen ook wilde kunnen doden. Over die specifieke uitspraken stelde de fractie van Partij voor de Dieren schriftelijke vragen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Deze week kwamen de antwoorden. Ineens nam het verhaal een hele andere wending: het dagelijks bestuur gaf aan dat die afschotvergunning helemaal geen betrekking had op bevers, maar op beverratten. “Er is sprake van een ongelukkige verschrijving,” verwoordt men deze blunder.

De eerste vraag die dit alles oproept, is natuurlijk: waarom heeft het dagelijks bestuur deze fout niet zelf rechtgezet? Deze specifieke passage en de discussie daaromheen, was voor Partij voor de Dieren aanleiding om de begroting af te keuren en leidde er mede toe dat de fractie uit het bestuursakkoord stapte. Door verschillende andere partijen werden in de maanden die daarop volgden moties en vragen ingediend om afschot van de bever uit te sluiten. Diverse kranten hebben er veelvuldig over geschreven. Het dagelijks bestuur heeft met geen mogelijkheid kunnen missen wat die ‘ongelukkige verschrijving’ teweeg heeft gebracht. Toch komt het nu pas boven water. De Partij voor de Dieren heeft inmiddels vervolgvragen ingediend om te achterhalen hoe dit zo mis heeft kunnen gaan.

Is de kous daarmee af? Fractievoorzitter Cynthia Pallandt: “Het waterschap is met de provincie in gesprek over het beverprotocol. Er wordt ons voorgehouden dat men het protocol enkel wil verduidelijken, maar na alles wat er is voorgevallen hebben wij hier weinig vertrouwen in. De Partij voor de Dieren is tegenstander van het doden van dieren die mogelijk schade veroorzaken. Er moet altijd worden gezocht naar een duurzaam en diervriendelijk alternatief, of het nu gaat om de bever of de beverrat.”

Gerelateerd nieuws

Bestuurslid Brabantse Delta spreekt tijdens muskusrattendemonstratie

Breda, 28 februari 2020 – Op vrijdag 28 februari vond het eerste Nederlandse protest tegen de verdrinkingsdood van muskusratt...

Lees verder

Promotiefilmpje over tegengaan verdroging

Lees verder