Twee­zijdige vispas­seer­baarheid moet de norm worden


23 december 2020

De Partij voor de Dieren zal de vismigratie uiteraard geen strobreed in de weg leggen. Wij stemmen dan ook in met het gevraagde aanvullend uitvoeringskrediet. Dat de kosten hoger uitvallen dan verwacht vinden wij spijtig, maar daar staat tegenover dat het grootste deel bestaat uit bijdragen door derden en dat Rijkswaterstaat is geworven als partner in dit project. Daarnaast is in de adviesnota duidelijk uitgelegd dat de kosten alleen maar hoger zullen worden naarmate we dit verder voor ons uitschuiven, en de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water maken het noodzakelijk om het project hoe dan ook af te maken. De eindstreep is in zicht. Het – voor de eerste keer in ons waterschap - mogelijk maken van tweezijdige vispasseerbaarheid maakt deel uit van dit project en dat verheugt ons. Wij hopen dat we later terug zullen kijken op dit project als de voorloper van vele verbeteringen voor het welzijn en de migratie van vissen.

Interessant voor jou

Pluim voor 'beverproof' maken van waterkeringen

Lees verder

Neem iemand van een niet-DB-partij op in rekenkamercommissie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer