Pluim voor 'bever­proof' maken van water­ke­ringen


9 december 2020

Met belangstelling hebben wij de veiligheidsrapportage bekeken. Het doet ons deugt dat bij de graverij het beverprotocol in acht wordt genomen. Mijn vraag is, onderschrijft u daarmee dat de bever welkom is en blijft en dat van doden van bevers geen sprake is en hier geen Limburgse toestanden ontstaan? In de tekst op pagina 20 van de rapportage zie ik ook het woord ‘ontheffing’ staan en dan heb ik daar zo mijn vraagtekens bij. Voor de volledigheid, wettelijk gezien kan doden ook niet, want de bever is beschermd zowel in de Wet natuurbescherming, de Habitatrichtlijn als in de Conventie van Bern, maar om misverstanden te voorkomen, ook gezien de algemeen bestuursvergadering in het verleden, zou ik dit graag nogmaals bevestigd zien door de portefeuillehouder. Ook doet het ons deugd dat u kiest voor het beverproef maken van de primaire waterkeringen door middel van het inbrengen van gaas. Ik zou willen dat u voor elk gravend dier voor een dergelijke oplossing koos. Voorts ben ik dan ook van mening dat er een einde moet komen aan de muskusrattendoding.

Interessant voor jou

Dierenwelzijnsorganisaties betrekken bij waterbeheerprogramma

Lees verder

Tweezijdige vispasseerbaarheid moet de norm worden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer