Neem iemand van een niet-DB-partij op in reken­ka­mer­com­missie


23 december 2020

Zolang als de rekenkamercommissie van waterschap Brabantse Delta bestaat, is deze altijd bemensd door één lid van een DB- of coalitie-partij en één lid van een AB- of oppositiepartij, zo hebt u allen kunnen lezen in de beantwoording van de technische vraag die ik hierover heb gesteld. Collega Louis van der Kallen bracht ons ditzelfde feit nog fijntjes in herinnering de laatste keer dat er gestemd werd over de leden van de rekenkamercommissie, op 24 april 2019, en riep ons toen op om vast te houden aan die regel. Dat advies werd overgenomen door het AB en door de voorzitter, en zo kon het dat er destijds gestemd werd voor een A-kandidaat, uit een DB-partij, en een B-kandidaat, uit een partij die niet in het DB vertegenwoordigd was. Ik viel dan ook bijna van mijn stoel toen ik vernam dat diezelfde heer van der Kallen, die ik ken als iemand die vasthoud aan zijn principes, zich als kandidaat had aangemeld toen mevrouw de Koning aankondigde zich terug te trekken. En hij is in het goede gezelschap van de heer Ten Cate, ook vertegenwoordiger van een partij die in het Dagelijks Bestuur zit.

Ik ben niet van plan om een discussie te starten over coalitie en oppositie. Het is ook niet mijn doel om koste wat kost mijn fractiegenoot in de rekenkamercommissie te krijgen, dat wil ik gráág gezegd hebben. Maar de verdeling tussen een DB-partij en een niet-DB partij in de rekenkamercommissie is er een die ik ontzettend logisch en sterk vind. Ik hoop dan ook dat we vast houden aan die regel, die al sinds het begin bestaat, en dat de plek van mevrouw De Koning kan worden ingevuld door een kandidaat uit een partij die geen deel uitmaakt van het Dagelijks Bestuur.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Tweezijdige vispasseerbaarheid moet de norm worden

Lees verder

Waterschap: spreek je uit tegen aanleg bedrijventerreinen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer