Water­schap: spreek je uit tegen aanleg bedrij­ven­ter­reinen


23 december 2020

Bezorgde omwonenden spreken zich uit tegen de komst van een bedrijventerrein. Zij zoeken in het waterschap een bondgenoot. Het waterschap zegt dan: Wij hebben geen bevoegdheid, en u hebt uw brief al naar de gemeente gestuurd, geen verdere actie benodigd. Dat is kort door de bocht. Wij zouden graag horen dat het waterschap zegt: wij behandelen de aanleg van een bedrijventerrein en van ecologische verbindingszones als twee losstaande zaken. De aanleg van een bedrijventerrein moet niet voorwaardelijk worden voor het robuuster maken van natuur. Gemeenten hebben inmiddels door dat dat trucje goed werkt, in Breda wordt dezelfde argumentatie gebruikt voor mogelijke aanleg van Rithmeesterpark II. En als autoriteit op het vlak van waterkwaliteit kan het waterschap zich daar wel degelijk over uitspreken. Alle verbeteringen voor waterkwaliteit kunnen ook worden doorgevoerd zónder bedrijventerrein, het is enkel een kwestie van de juiste prioriteiten stellen.

Los van of het waterschap bevóegd is om te beslissen over bedrijventerreinen, is het waterschap belanghébbende. De aanleg van bedrijventerreinen helpt het waterschap niet bij haar uitdagingen en wettelijke verplichtingen, de aanleg van ecologische verbindingszones doet dat wel. En dus is het prima mogelijk om als waterschap te pleiten voor het los trekken van beide zaken, prioriteit geven aan natuur en het liefst zelfs afraden van de aanleg van bedrijventerreinen bij natuurgebieden. Mijn vraag is of het Dagelijks Bestuur bereid is dit te doen.

Interessant voor jou

Neem iemand van een niet-DB-partij op in rekenkamercommissie

Lees verder

Op naar een kostendekkende legesverordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer