In plannen voor Halsters Laag ook rekening houden met vismi­gratie en -passeer­baarheid!


2 maart 2022

Het projectplan Waterwet West Brabantse Waterlinie, op het oog een prachtig plan, waarbij de geschiedenis van Nederland en van het water samenkomen.

Mijn fractiegenoot Cynthia was afgelopen maandag nog in het gebied en zag een haas, die inmiddels op de rode lijst staat, net zoals de graspieper die ze ook zag. Ook de kievit werd door haar gesignaleerd. Een mooi gebied met veel potentie.

Op het oog gaat de ecologie er in het gebied op vooruit, op het oog inderdaad, maar niet echt, de ingreep is vooral gericht op het tegengaan van de achteruitgang. Het lijkt dus het heel wat, een echte verbetering is het niet. Bovendien geldt het tegengaan van de achteruitgang alleen maar voor amfibieën en watervogels. De vissen worden weer eens keihard aangepakt.

Ten eerste worden de vissen vermorzeld door het gemaal de Ligne dat een knelpunt vormt voor vismigratie. Niet voor niets heeft de fractie van de Partij voor de Dieren in december tegen het Waterbeheerprogramma gestemd, op het oog ook al zo’n mooi plan. Maar waarbij dit knelpunt, het gemaal de Ligne, voor de vismigratie on hold is gezet.

Ten tweede komen de vissen in de knel door de nieuwe aanpassingen zoals stuwen en duikers in dit projectplan. En ten derde voor de vis die dit alles doorstaan heeft is er de hengelaar, die in dit gebied zijn gang kan gaan en het ecosysteem kan verstoren.

Van het Dagelijks Bestuur verwacht ik meer dan het tegengaan van de achteruitgang. Of alleen maar te constateren dat vismigratie geen opgave is voor dit project of gebied. Ik verwacht een bestuur dat denkt in meekoppelkansen, dat ambitie heeft voor meer natuurontwikkeling voor alle dieren en een tandje erbij doet. En niet alleen op papier. Dan zou er ook geschiedenis geschreven kunnen worden door het waterschap Brabantse Delta.

Ik roep u dan ook op bij de natte natuurparel Halsters Laag meer te doen dan alleen het hoogst noodzakelijke en aandacht te hebben voor de vismigratie, het gemaal de Ligne visvriendelijk te maken en te stoppen met het verhuren van visrechten daar. Pas dan kan de Partij voor de Dieren zich achter dergelijke plannen scharen. Nu kunnen wij ondanks de goede punten die dit plan behelst niet met dit plan instemmen.

Interessant voor jou

Waterveiligheid kan geen uitstel gebruiken

Lees verder

Inbreng debat nota dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer