Water­vei­ligheid kan geen uitstel gebruiken


2 maart 2022

Voorzitter, de Partij voor de Dieren stemt in met de voorgelegde projectplannen in het kader regionale keringen. Ik heb daar verder inhoudelijk geen opmerkingen over na de antwoorden op de technische vragen te hebben gelezen.

Ook onze fractie vindt het jammer dat er veel ontevredenheid maar ook zeker onduidelijkheid heerst omtrent de plannen voor Molenstraat Terheijden. Meerdere keren komt terug dat er nu nog koeien op de kering grazen. Dit mag al decennialang niet meer en dat er nu ook op gehandhaafd gaat worden is reeds luid en duidelijk naar de indieners van de zienswijzen gecommuniceerd. De Partij voor de Dieren vindt dat we hierin onze rug recht moeten houden. We moeten handhaven op de regels die wij zelf hanteren, of dit nu betrekking heeft op vee op onze keringen of over illegale waterputten, om maar iets te noemen. Verder vinden wij ook niet dat er voor een 1:5 talud moet worden gekozen ten behoeve van onderhoud, aangezien dit veel duurder is en het waterschap er alternatieven voor biedt. Wij vinden ook dat we moeten waken voor de precedentwerking van dit alles.

Wat betreft het amendement dat is ingediend door o.a. de fractie ongebouwd. De Partij voor de Dieren begrijpt de gedachte erachter, maar wij vinden het niet nodig of terecht om het vaststellen van dit projectplan uit te stellen. Dit lijkt ook vooral een symbolische maatregel, gezien het voornemen om het dan in juni alsnog vast te stellen. Wij willen graag dat alles doorgaat volgens de geplande tijdslijnen, maar we zouden het mooi vinden als indien gewenst het waterschap inclusief portefeuillehouder nog eens goed om tafel gaat met de indieners van de zienswijzen om verdere zorgen en vragen met hen te bespreken. Dit amendement laten wij aan ons voorbij gaan. Waterveiligheid is een thema dat geen uitstel kan gebruiken.

Interessant voor jou

Iedere bedrijfswagen voor muskusrattenbestrijding is er één teveel

Lees verder

In plannen voor Halsters Laag ook rekening houden met vismigratie en -passeerbaarheid!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer