Verzoek om debat over bedrij­ven­terrein Bavel


21 april 2021

Wij als bestuurders staan met zijn allen voor de uitdaging om als waterschap te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water. Maar dat is niet alles. Wij glimmen ook van trots wanneer we spreken over onze rol bij de instandhouding van de boomkikker. Over precies een week van nu zitten velen van ons bij een informatieavond over de ecologische verbindingszone voor de boomkikker. Als waterschap dragen wij verantwoordelijkheid voor het water en de dieren die erin leven. Wij hebben er belang bij dat natuur in stand wordt gehouden, en dat er natuur bíj komt. Wanneer natuur wordt opgeofferd voor een bedrijventerrein of variaties daarop, gaat dat dus regelrecht in tegen onze belangen. Daarom zou Brabantse Delta in gevallen als het geplande bedrijventerrein in Bavel, standaard geraadpleegd moeten worden. En waar ik dan graag met jullie over zou spreken, is het standpunt wat ons waterschap dan zou moeten innemen, en de proactiviteit waarmee dat standpunt naar voren zou moeten worden gebracht. Graag hoor ik of de bereidheid er is om hier met elkaar het gesprek over aan te gaan vanavond.

Interessant voor jou

Pharmafilters zijn sympathiek, maar druppel op de gloeiende plaat

Lees verder

Grondverwerving blijft als groot obstakel naar voren komen in Management Letters

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer