Grond­ver­werving blijft als groot obstakel naar voren komen in Mana­gement Letters


21 april 2021

Voorzitter,

Inmiddels is het de 13de keer dat ik een Managementletter van het waterschap onder ogen krijg.

En het is ook al de 13de keer dat ik constateer dat het veelal de projecten zijn die te maken hebben met het realiseren van ecologische verbindingszones die wederom en nog steeds vertraging oplopen.

Het lijkt wel een trend, we blijven maar treuzelen. Een onwenselijke trend wat ons betreft. U vordert als een luis op een teerton en dat bevalt de Partij voor de Dieren, de luis in de pels, geenszins.

U treuzelt ook wat betreft de juridische notitie over de onteigeningsmogelijkheden van het waterschap.

Wilt u wel echt gronden aankopen voor de ecologische verbindingszones en daar alle zeilen voor bijzetten? We vragen het ons af.

We gunnen u nog even het voordeel van de twijfel omdat we zien dat de anticiperende strategische grondaankopen wel op schema liggen. Hopelijk biedt dit soelaas.

We gaan er dan ook vanuit dat we in Managementletter 4 een trendbreuk zien en een aanzienlijk deel van deze projecten die nu nog op rood staan in het groen komen te staan.

Wat ons betreft kunt u in plaats van 500 ambtelijke uren te steken in een naar onze mening totaal overbodige motie met de misleidende titel ‘Extra ambities’, beter inzetten op wat echt van waarde is.

Interessant voor jou

Verzoek om debat over bedrijventerrein Bavel

Lees verder

Ambitie en scope moeten omhoog voor een circulair en klimaatneutraal waterschap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer