Keuzes durven maken die we al veel te lang voor ons uitschuiven


Reactie Partij voor de Dieren op inspi­ra­tie­do­cument voor het volgende Algemeen Bestuur

1 maart 2023

Voorzitter, het zal niemand verbazen gezien de actieve rol die de fractie van de Partij voor de Dieren heeft gespeeld in het hele traject omtrent Bestuurlijke Ontwikkeling en met name ook in aanloop naar dit inspiratiedocument: wij zijn er erg over te spreken.

Mogelijkheden die wij met name zeer veelbelovend vinden, zijn het werken met parallelle sessies en als gevolg daarvan burgercommissieleden, het werken met een bestuursagenda in plaats van een breed gedragen bestuursakkoord dat vervolgens voor de ondertekenende partijen niet concreet genoeg blijkt te zijn, het splitsen van de commissie Bestuur & Financiƫn en het meer zichtbaar maken van het Algemeen Bestuur. Over dat laatste willen wij graag nog toevoegen dat dit ook bevorderd kan worden door de vergaderingen toegankelijker te maken. Vanavond hebben wij twee insprekers, maar burgers weten over het algemeen ons bestuur maar moeilijk te vinden, en staan op woensdagavond soms ook letterlijk voor een dichte deur omdat er gewoon niet op hun komst wordt gerekend. Dat kan beter!

Wij willen verder onze nadrukkelijke steun uitspreken voor een bestuursadviseur die er specifiek voor het Algemeen Bestuur is omdat wij denken dat dit de positie van het AB verstevigt. Het liefst hebben wij dit in de vorm van een griffie, wat er dan ook voor kan zorgen dat de onafhankelijke rekenkamer straks een secretaris kan hebben die niet hoeft te worden gedeeld met andere waterschappen, maar belangrijker: die echt de weg kent binnen de organisatie die Brabantse Delta heet.

Dan nog een korte opmerking over het amendement dat is ingediend: voor de Partij voor de Dieren was verdere democratisering van het waterschap een belangrijk doel en reden dat wij zoveel tijd hebben gestoken in het traject Bestuurlijke Ontwikkeling. Daarom vinden wij dit amendement niet zo nodig.

Afsluitend hoopt de Partij voor de Dieren dat dit inspiratiedocument het nieuwe bestuur echt zal motiveren om keuzes te durven maken die we al veel te lang voor ons uitschuiven, en om blijvend open te staan voor verbetering en groei.

Interessant voor jou

Voor het halen van de KRW-doelen zou er zo min mogelijk dierlijke mest gebruikt moeten worden

Lees verder

Aan de voorkant betrokken zijn, of tekenen bij het kruisje?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer