Mag je bevers afknallen bij keringen waar je niet eens de moeite hebt genomen om gaas in te graven?


Bijdrage over bever­pro­tocol provincie Noord-Brabant

1 februari 2023

Bijdrage door Cynthia Pallandt:

De bever werd in 1988 geherintroduceerd in Nederland, voor mij een bijzonder jaar; mijn geboortejaar. Voordat ik mijn inhoudelijke bijdrage lever, wil ik jullie kort meenemen in een fragment uit het boek Bevers in de Biesbosch uit 1989, over het moment waarop de bevers voor het eerst poot zetten op Nederlandse grond.

<fragment uit het boek Bevers in de Biesbosch>

In 2023 zijn de bevers wederom nieuws, vanwege dit beverprotocol. De Partij voor de Dieren is er niet over te spreken, omdat de visie op preventie ernstig tekortschiet. Je bent zo sterk als je zwakste schakel, dat geldt ook voor dit protocol. Het probleem is dat de bevers daar nu de dupe van worden. In het beverprotocol wordt niet gerept over preventie door middel van het ingraven van gaas aan de voet van keringen, terwijl dit maatregel nummer 1 zou moeten zijn bij keringen waar de bever een reëel gevaar voor de waterveiligheid kan vormen. De preventieve maatregelen die worden beschreven, zijn niet preventief, ze zijn per definitie reactief omdat ze pas worden ingezet wanneer er al problemen worden ervaren door de aanwezigheid van bevers.

Brabantse Delta neemt daadwerkelijk preventieve maatregelen, en daar is de Partij voor de Dieren erg blij mee, maar het zou in beleid moeten worden vastgelegd omdat het nu erg vrijblijvend is. Mag je als waterschap bevers afknallen bij keringen waar je niet eens de moeite hebt genomen om gaas in te graven of om daar een concrete planning voor te maken? Als het antwoord op die vraag ‘ja’ is volgens dit dagelijks bestuur, is die hele escalatieladder een farçe wat betreft de Partij voor de Dieren.

Uit de beantwoording van de technische vragen kwam ook naar voren dat verplaatsen van bevers in de praktijk nauwelijks mogelijk zal zijn omdat er geen plekken zijn die daarvoor in aanmerking komen. Het is natuurlijk goed dat de mogelijkheid er ís, maar hij geeft tevens valse hoop.

De Partij voor de Dieren schrikt ervan dat het beverprotocol pas in 2029 zal worden geëvalueerd. Het is er nog snel even voor de verkiezingen doorheen gedrukt, zonder het eindeloze overleg dat aan de meeste grote keuzes van het waterschap voorafgaat, terwijl dit júist een politiek gevoelig punt is. En dan zitten we er 6 of 7 jaar aan vast? Wij vinden dit geen stijl.

Tenslotte zijn wij niet blij met de communicatieaanpak rondom de bever, die akelig veel lijkt op wat de waterschappen doen met betrekking tot de muskusrattenbestrijding. Steeds maar in de media brengen hoe problematisch de dieren zijn, en degenen die hen doden neerzetten als helden. Het roodkapje syndroom. In de beantwoording van de technische vragen die wij hierover stelden, wordt aangegeven dat het waterschap op die manier helder wil communiceren over het gevoelige onderwerp bevers. Dit Partij voor de Dieren ziet het echter als de geesten rijp maken voor het doden van bevers, en zo vlak voor de verkiezingstijd is dat nog eens extra problematisch doordat het de jachtminnende partijen in de kaart speelt.

Samengevat voorzitter, vreest de Partij voor de Dieren dat met dit beverprotocol het hek van de dam is. Op korte afstand van de plek waar de bever in 1988 werd uitgezet, is hij nu zijn leven niet meer zeker. En dat is een grote schande.

Interrupties door Ellen Putman:

Bij interruptie wil ik aanvullen, op 29 januari 2020 heb ik al expliciet gevraagd om erbij betrokken te worden. Het was voor ons een van de redenen om uit het bestuursakkoord te stappen. Ik vind het verbazingwekkend dat het nu zo afgedaan wordt en dat wij daar niet in zijn meegenomen. Het mag uw beslissing zijn maar u kunt de provincie ook adviseren niet met punt 6 akkoord te gaan. Dat is ook een mogelijkheid en dat kunnen we niet met elkaar uitvoerig bespreken. Dat betreur ik ten zeerste, expliciet omdat ik er in 2020 al aandacht voor gevraagd heb.

Tweede interruptie: Als er dan toch een juridisch onderzoek gedaan wordt, dan zou ik daarbij gelijk de vraag meenemen of een bever überhaupt doodgeschoten mag worden. Volgens mij mag dat helemaal niet.

Interessant voor jou

Meer prioriteit voor natuur

Lees verder

Voor het halen van de KRW-doelen zou er zo min mogelijk dierlijke mest gebruikt moeten worden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer