Meer prio­riteit voor natuur


Bijdrage over Mana­gement Letter 4

21 december 2022

Voorzitter,

Een teleurstellend antwoord op de technische vraag waarom het, beek- en kreekherstel zo ontzettend langzaam gaat en bij de verdrogingsbestrijding de voortgang zelfs nul procent is.

Het antwoord is ten eerste zo teleurstellend, omdat er gesteld wordt dat er prioriteit gegeven wordt aan de belangrijke Natura 2000 gebieden en natte natuurparels.

Want in hoeverre wordt daar echt prioriteit aan gegeven? Als ik zie dat het daar ook niet lukt om tot uitvoering te komen.

Ik benoem de EVZ Beekloop en Smalle Beek bij Bergen op Zoom en Roosendaal, vertraging, als gevolg van grondverwerving.

Ik benoem de EVZ bij Tilburg West waarvan de scope kleiner is geworden.

Ik benoem de EVZ Steenbergse Vliet, vertraging, als gevolg van capaciteitsproblemen.

Of de EVZ Kibbelvaart Halderberge, waarbij in de projectenrapportage staat vermeld.

‘Tegen de verwachting in is de grond niet verworven’. Een vraag aan de portefeuillehouder; hoe gaat het nu verder met dit project. Hoe lossen we dit op?

Ten tweede is het antwoord teleurstellend omdat er verwezen wordt naar de provincie, die besloten heeft tot bezuiniging op het programma natuur, waardoor het ook voor ons waterschap kennelijk verminderde aandacht heeft. Het zou van meer inzicht en lef getuigen als wij hierin onze eigen koers bepaalden. Wij hobbelen toch niet achter de provincie aan?

En we zouden er juist wel meer aandacht aan moeten geven, omdat wij allen weten of zouden moeten weten hoe belangrijk beek – en kreekherstel is voor het realiseren van een klimaatbestendig en veerkrachtig waterlandschap. Volle aandacht hiervoor sluit ook naadloos aan bij de in oktober nog vastgestelde biodiversiteitsnota.

De fractie van de Partij voor de Dieren vindt dat er de hoogste prioriteit gegeven moeten worden aan zowel het herstel van de Natura 2000 gebieden als de aanleg en het hydrologisch herstel van de ‘overige’ gebieden. Dan ben je als waterschap echt met de lange termijn bezig in plaats van met de korte termijn en de waan van de dag.

Interessant voor jou

De bever moet altijd welkom zijn, en koeien op keringen nooit

Lees verder

Mag je bevers afknallen bij keringen waar je niet eens de moeite hebt genomen om gaas in te graven?

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer