Bijdrage over grond­beleid t.b.v. Kader­richtlijn Water


26 oktober 2022

Grondbeschikbaarheid, zeker een belangrijke factor in de onderhandelingspositie. En hoe minder er een beroep gedaan hoeft te worden op afdwingende instrumenten. De fractie van de Partij voor de Dieren is het daar mee eens en juicht dat toe, dat voorop gesteld.

Wel hebben wij een aantal bemerkingen.

Het voorstel komt rijkelijk laat, immers de KRW doelen gelden al sinds 2000, over achterhoede gesproken. Sinds 2000, ik herhaal het nog maar eens even. 22 jaar zouden we al bezig moeten zijn met het behalen van de doelen en aankopen van gronden daarvoor. Wat is er gebeurd in de afgelopen 22 jaar? Te weinig. Veel te weinig. Al die tijd maar vooruitschuiven en het niet serieus genoeg nemen. Kennelijk zijn we nu met zijn allen wakker geworden.

In alle voorgaande managementletters heeft de fractie van de Partij voor de Dieren er aandacht voor gevraagd.

En schoon water, daar zouden we intrinsiek voor gemotiveerd moeten zijn en niet om dat er KRW doelen zijn of ons een ingebrekestelling boven het hoofd hangt. Mijn collega mevrouw Pallandt refereerde er net ook al naar.

En ja grondbeschikbaarheid, het is een belangrijke factor, maar niet de heilige graal, waarmee alle problemen opgelost worden en het allemaal van een leien dakje gaat. Wij vragen dan ook specifiek aandacht voor het derde spoor. Zet dat waar nodig tijdig in, voor zowel de kansarme als de niet- kansarme projecten, uiteindelijk moeten ze toch allemaal gerealiseerd worden. Als je in 2027 je doelen wil bereiken dan moet je minstens in 2023 uiterlijk 2024 gestart zijn om in samenwerking met de provincie de afdwingende instrumenten in te zetten. Dan ben je als waterschap echt voortvarend en doelgericht bezig. Ik voorzie dat u, dat wij, klem komen te zitten en het met deze aanpak niet gaan redden. In 2025 starten met afdwingbare instrumenten, zoals onteigening, is wat ons betreft te laat om de KRW doelen tijdig te halen. Graag zouden wij willen dat u eind 2023 begin 2024 hier de gesprekken in samenwerking met de provincie toe opstart. Graag een reactie van de portefeuillehouder, bent u bereid in 2023 hiervoor een plan van aanpak maken samen met de provincie? Ik verwacht haast niet anders dan een volmondig ja en een serieus plan van aanpak hiervoor gezien de woorden bij het vorige agenda punt van de portefeuillehouder en het door hem refereren naar de woorden van zijn moeder.

Interessant voor jou

Bijdrage innovatiestrategie en -agenda

Lees verder

Doekje voor het bloeden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer