Bijdrage inno­va­tie­stra­tegie en -agenda


26 oktober 2022

Niets gaat vanzelf in het leven.

Voortschrijdende wetenschappelijke kennis leidt ertoe dat wij als waterschap constant onze keuzes moeten evalueren en aanpassen.

Als je dat innoveren wil noemen, mag dat van de fractie van de Partij voor de Dieren. Al besluipt ons in dergelijke adviesnota's soms het gevoel dat dergelijke woorden verhullen dat we met anderhalf been in het verleden hangen.

Wanneer we lezen dat in de huidige periode géén grote sprong voorwaarts mag worden verwacht – en er trouwens ook geen specifiek budget wordt vrijgemaakt om ons radicaal innovatievermogen aan te wakkeren, dreigt deze innovatie agenda vooral een verzameling woorden te worden.

Helemaal wanneer we zien dat ons waterschap ondergemiddeld presteert wanneer het gaat om radicale innovatie. We laten blijkbaar liever alles bij het oude.

Als we in de toekomst daadwerkelijk – zoals het rapport droomt – drinkbaar beek- en rivierwater door onze Delta willen doen laten stromen, is radicale verandering precies wat we nodig hebben.

Gelukkig zet het waterschap met deze innovatiestrategie ook enkele concrete stappen. De online innovatie etalage lijkt ons een goed idee. Wie oprecht durft in te zetten op verandering zal namelijk naar buiten moeten uitdragen dat veranderen góed is. Niet om het veranderen zelf, maar om de noodzaak ervan.

Op dit moment is ons rivierwater immers níet drinkbaar. Willen we dat anders? Dan moet er veranderd worden.

Laat deze innovatiestrategie daarom het handvat zijn om daadwerkelijk te werken aan een duurzame toekomst. Wat betreft de Partij voor de Dieren is dat meer dan een glimp maar een concreet én bereikbaar doel.

In de Innovatie Strategie nota wordt onder andere Abraham Lincoln geciteerd, met “the best way to predict your future is to create it’.

Als er dan grote denkers geciteerd mogen worden, sluit ik af met Goethe:

Het is niet genoeg, te willen, men moet ook handelen.