Doekje voor het bloeden


Bijdrage over motie bij begroting

23 november 2022

Voorzitter,

Het proces ten aanzien van deze motie verdient zeker niet de voorkeur wat de fractie van de partij voor de Dieren betreft. Bijzonder dat het DB een motie indient, maar dat terzijde.

En er is een trend te ontwaren. Vorig jaar hebben we te elfder ure bij de begroting een zelfde soort discussie gehad over de middelen die vrij vielen naar aanleiding van de geactualiseerde woz waarden. Gaat dit nu elke keer zo bij de begroting?

En waarom wel een beleidsneutrale begroting en kadernota en dan deze motie, wij vinden deze niet beleidsneutraal.

Dan inhoudelijk voor wat betreft deze motie.

Wat schiet de gemiddelde burger er mee op, een eenpersoonshuishouden met een huurwoning, 49 cent ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. En een meerpersoonshuishouden met een koopwoning, 6 euro en 12 cent. Het is een doekje voor het bloeden, maar wel een heel klein doekje. Vergelijk dat eens met de energiecompensatie van 2 keer 190 euro, waarvan genoeg mensen aangeven dat niet nodig te hebben. Alles wordt duurder, de boodschappen, de kapper en zo voort. Dus ook de kosten van het waterschap, dit is wat ons betreft heel goed te verdedigen. Bovendien de mensen die het niet kunnen betalen worden kwijtgescholden.

Zet eventuele meevallers in voor urgente problematiek, zoals de droogte problematiek, op de lange termijn heeft mens en dier daar echt iets aan. De fractie van de Partij voor de Dieren stemt dan ook niet in met de motie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage over grondbeleid t.b.v. Kaderrichtlijn Water

Lees verder

Zonder water, geen later - ook voor de dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer