Zonder water, geen later - ook voor de dieren


Bijdrage over begroting

23 november 2022

Voorzitter,

Complimenten aan de ambtelijke organisatie voor alle inspanningen en ook aan dit nieuw pas samengestelde dagelijks bestuur. Wij zien positieve veranderingen en dat geeft hoop.

Een bemerking, we zien in de begroting weinig terug over de droogte problematiek, er is vanavond al veel over gezegd en wel uitgelegd waarom, beleidsneutraal is het uitgangspunt, we kunnen het niet alleen, maar daar hebben de dieren en de natuur op dit moment weinig aan.

In 2018, was er al een evaluatie droogte, die we bespraken in het AB en nu is er een rapport zonder water geen later. Voor de dieren was er deze zomer al geen later meer. Zij zijn zonder water komen te zitten, een eerste levensbehoefte waaraan niet kon worden voldaan, terwijl bij ons mensen het water nog royaal uit de kraan stroomt en het water nog volop opgepompt kan worden. Laat het nieuwe bestuur in een volgende periode ook rekening houden met deze stakeholders.

Hoopvol is de pilot beverwering Waalwijk, mijn collega mevrouw Pallandt en de heer Wijnen refereerden er vanavond ook aan. Twee jaar geleden bij de behandeling van de begroting werd er nog aangegeven dat het zeer lastig was om naast het beverproof maken van nieuwe keringen deze ook meteen muskusratproof te maken. Vorig jaar riepen wij u op om als waterschap een voorbeeld te nemen aan waterschap de Dommel die dit wel al toepast.

En zo waar, dit jaar hebben we met eigen ogen de pilot beverwering Waalwijk mogen aanschouwen. En het kan, het hiervoor gebruikte gaas, is zowaar ook muskusrattenproof.

Dat er dan toch in de periode 2021-2024 extra middelen uitgegeven worden voor een tijdelijke uitbreiding van de formatie met 2 fte voor het project “Terugdringen tot aan de Landsgrens”, dat wil zeggen het doden van muskusratten, vinden wij onacceptabel.

Niet alleen onacceptabel, ook haaks op onze beleidsvisie biodiversiteitsherstel. Daar stelden we vast, ik citeer: “De natuur perfectioneert al miljoenen jaren haar natuurlijke processen om te kunnen meebewegen met veranderingen.” Uiteindelijk raakt elke inheemse of uitheemse soort, wel in een soort van evenwicht met zijn nieuwe omgeving. U neemt, door nog steeds in te zetten op het doden van muskusratten hierbij bijvoorbeeld niet in ogenschouw dat de muskusrat rivierkreeftjes eet, nu deze voor hem voor handen zijn.

Nee, liever worden er dan te zijner tijd voorstellen gedaan om de rivierkreeftjes dan ook weer te bestrijden. Onzinnig wat ons betreft, de Partij voor de Dieren pleit voor zo min mogelijk inmenging in het ecosysteem en als dat dan moet van ons mensen, dan diervriendelijk, zonder doden en preventief.

Een begroting, waarbij geld aan het doden van dieren besteed wordt zal de fractie van de Partij voor de Dieren Brabantse Delta nooit steunen. U legt dit waarschijnlijk weer naast u neer en gaat over tot de orde van de dag.

Maar ik verzeker u de strijd voor de muskusrat en voor al het kwetsbare, de stemlozen, gaat door. Momenteel is de Partij voor de Dieren in 7 waterschappen vertegenwoordigd. Aankomende maart doet de Partij voor de Dieren in 16 waterschappen mee met de verkiezingen en in alle Brabantse Waterschappen. Het verzet groeit! Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de muskusrattenbestrijding.

Al 10 meer dan 10 jaar wordt de muskusrat bestreden. Ik weet niet of dat jaarlijks voor ons waterschap 800.000 is, in de toekomst gaat dit bedrag al naar 1 miljoen. Maar voor het gemak 800.000 maal 10. Is 8 miljoen, daar kun je best wel wat voor graven.

Interessant voor jou

Doekje voor het bloeden

Lees verder

De Unie van Muskusratten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer