Partij voor de Dieren doet voor het eerst in alle Brabantse water­schappen mee aan de verkie­zingen


1 februari 2023

De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen in Aa en Maas en De Dommel. In de andere waterschappen die Noord-Brabant rijk is, Brabantse Delta en Rivierenland, gaan de bestaande fracties door. De kandidatenlijsten werden zondag op het partijcongres vastgesteld.

Lijsttrekker in Aa en Maas is Rick van de Pol (33). Van de Pol zet zich al jaren actief in voor dierenrechten, klimaat en natuur. Zo is hij al lange tijd actief bij de Bossche werkgroep van de Partij voor de Dieren en is hij op dit moment commissielid voor de partij in de gemeente 's-Hertogenbosch. In het dagelijks leven werkt hij als bouwkundig ingenieur bij een groot adviesbureau waar hij adviseert over de verduurzaming van gebouwen. Van de Pol: "Het waterschap is vaak onderbelicht maar kan echt het verschil maken voor dieren en natuur. Daar wil ik mij de komende jaren voor gaan inzetten.”

Martijn Verhees (26) is lijsttrekker voor Waterschap De Dommel. Hij is commissielid voor Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Eindhoven en tevens bestuurslid in de Brabantse afdeling van PINK!, de jongerenorganisatie van de partij. Zijn achtergrond in Natuur- en milieuonderzoek probeert hij in te zetten om de idealen van de partij na te streven. Verhees: “Natuur heeft me altijd gefascineerd, maar ik zag ook snel veel knelpunten en problemen, die alsmaar groter worden als we hier niets aan doen. Het beleid kan en moet veel natuur-, milieu- en diervriendelijker. Met deze kandidatenlijst heb ik er vertrouwen in dat we echt een verschil in het waterschap kunnen gaan maken!”

Lijsttrekker voor Brabantse Delta is Cynthia Pallandt (34). Onder haar leiding kwam de Partij voor de Dieren in 2019 met twee zetels als nieuwe partij binnen in waterschap Brabantse Delta. Waar Pallandt op politiek vlak dus een stabiele koers vaart, heeft ze in haar andere werkzaamheden dit jaar het roer omgegooid. Na tien jaar werkzaam te zijn geweest in de IT begon ze in 2022 namelijk als docent psychologie aan een universiteit en ze bracht een boek uit over konijnen. Pallandt: “Ik heb de afgelopen jaren gezien wat de Partij voor de Dieren in het waterschap kan toevoegen. De beweging die wij in gang hebben gezet, met name op het vlak van dierenwelzijn, smaakt naar meer!”

Lijsttrekker voor Rivierenland is Paul van Gent (37). De Partij is sinds 2015 vertegenwoordigd in dit waterschap. Sinds 2019 onder het fractievoorzitterschap van Van Gent: "We zijn echt een fractie van harde werkers. We hebben afgelopen vier jaar met twee zetels toch meer moties, amendementen en schriftelijke vragen ingediend dan alle andere fracties bij elkaar. Ik hoop dat de kiezers ons de kans geven te laten zien hoeveel we met het dubbele aantal zetels kunnen doen." Waterschap Rivierenland ligt over maar liefst vier provincies verspreid. Het Brabantse deel beslaat het land van Heusden en Altena.

Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterveiligheid, de waterkwaliteit en de waterkwantiteit. De Partij voor de Dieren vindt dat die verantwoordelijkheid zich ook dient uit te strekken tot de dieren die in en om het water leven. Bij alle taken van het waterschap horen de belangen van dieren en de natuur zorgvuldig afgewogen te worden. Het waterschap maakt zich echter teveel dienstbaar aan de landbouw, het bedrijfsleven en de hengelaars. De uitvoering van het werk van het waterschap gaat daardoor ten koste van de natuur en vele diersoorten.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Cynthia Pallandt aangesteld als lid van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van waterschap Brabantse Delta heeft er een nieuw intern lid bij: Cynthia Pallandt, fractievoorzitter ...

Lees verder

Partij voor de Dieren haalt twee zetels in Brabantse Delta

Tijdens de verkiezingen van 15 maart 2023 hebben er maar liefst 26.098 mensen gestemd op de Partij voor de Dieren voor waters...

Lees verder