Cynthia Pallandt aange­steld als lid van de reken­ka­mer­com­missie


28 september 2022

De rekenkamercommissie van waterschap Brabantse Delta heeft er een nieuw intern lid bij: Cynthia Pallandt, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren.

Nadat wij eerder bezwaar maakten tegen de manier waarop de verkiezingen voor de rekenkamercommissie in hun werk gingen, liep het heel anders toen er vandaag werd gestemd over een nieuw intern lid voor deze commissie.

Aanvankelijk waren er 4 kandidaten. Een van hen, Henk Schouwenaars van PvdA, trok zich terug en maakte een statement door de mensen die op hem hadden willen stemmen aan te moedigen te stemmen op Cynthia Pallandt, tevens fractievoorzitter van Partij voor de Dieren. Na de eerste stemronde viel Mart Gosens van VVD af. Het werd een tweestrijd tussen Jan Slenders van Ons Water en Cynthia Pallandt.

Nadat de stemmingen tweemaal tot een gelijke score leidden, mocht het lot bepalen. En dijkgraaf Kees-Jan de Vet trok een lot met de naam Cynthia Pallandt erop. Vanaf vandaag maakt zij dus deel uit van de rekenkamercommissie!

Over de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een apolitieke commissie, die als doel heeft om zich te verdiepen in de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid van waterschap Brabantse Delta.

Vanaf 2024 zal de rekenkamercommissie als gevolg van landelijke wetgeving veranderen in een rekenkamer, met alleen externe leden en dus geen leden van het Algemeen Bestuur daarin.

De reden dat Cynthia Pallandt graag deel uit wilde maken van deze commissie, is te lezen in haar pitch.

Gerelateerd nieuws

Democratie binnen Brabantse Delta brokkelt verder af

Breda, 14 juli 2021 - Het Algemeen Bestuur van Brabantse Delta besliste vanavond over een aantal wijzigingen aan de manier va...

Lees verder

Partij voor de Dieren doet voor het eerst in alle Brabantse waterschappen mee aan de verkiezingen

De Partij voor de Dieren doet op 15 maart 2023 voor het eerst mee aan de waterschapsverkiezingen in Aa en Maas en De Dommel. ...

Lees verder