Demo­cratie binnen Brabantse Delta brokkelt verder af


Drempel voor het voeren van een debat gaat omhoog

14 juli 2021

Breda, 14 juli 2021 - Het Algemeen Bestuur van Brabantse Delta besliste vanavond over een aantal wijzigingen aan de manier van vergaderen. Eén daarvan was dat er in het vervolg 11 AB-leden nodig zijn om een debat aan te kunnen vragen. Voor de Partij voor de Dieren en enkele andere kleine partijen een waar schrikbeeld, dat ze probeerden te voorkomen door middel van een amendement. Helaas mocht het niet baten. Een stap achteruit voor de democratie in het waterschap.

Nog maar een paar maanden geleden was het makkelijk voor bestuursleden van Brabantse Delta om een onderwerp op de agenda te zetten. Er konden schriftelijke vragen worden gesteld en daar kon men vervolgens een bijdrage over leveren. Het bestuur vond deze vorm niet optimaal, en wilde graag meer debatten in plaats van monologen. Daarom werd de opzet van bestuursvergaderingen aangepast. De fractie Ons Water / Waterbreed vroeg een debat aan over participatie en kreeg probleemloos zijn zin. Het Dagelijks Bestuur stelde zelfs debatonderwerpen en debatleiders voor om het voeren van debatten verder te stimuleren.

En toen kwam het moment dat de Partij voor de Dieren een debat aanvroeg over de houding en rol die het waterschap zou moeten innemen bij plannen voor nieuwe bedrijventerreinen. Het debat werd bijtijds aangekondigd, de benodigde informatie werd aangekondigd en gedeeld met alle fracties. Verschillende fracties hadden het debat goed voorbereid. Maar toen aan het begin van de betreffende vergadering de agenda werd vastgesteld, werd er voor het eerst in de gehele bestuursperiode gevraagd om een hoofdelijke stemming. Het debat over bedrijventerreinen kreeg geen meerderheid van de stemmen, en werd daarom geschrapt.

Het Dagelijks Bestuur was ontevreden over de gang van zaken en wilde daarom de regels voor het aandragen van debatonderwerpen veranderen en vastleggen. So far so good. Echter, waar er dus voorheen überhaupt geen regels of drempels bestonden, werd nu voorgesteld om de steun van minstens 10 andere AB-leden te vereisen voordat een debat mag worden aangevraagd. Brabantse Delta heeft 8 kleine fracties (van 3 of minder zetels), en 2 grote fracties. Van die kleine fracties zijn er dus in de nieuwe situatie minstens vier nodig om een debat te kunnen aanvragen. Dat was voor verschillende fracties een schrikbeeld, omdat het verre van democratisch is. De Partij voor de Dieren probeerde met een amendement het aantal benodigde AB-leden terug te brengen van 11 naar 4 (indiener + 3 ondersteuners). Dit amendement haalde net geen meerderheid.

Cynthia Pallandt: "Ik heb het Algemeen Bestuur opgeroepen om te voorkomen dat dit een donkere dag voor de democratie in Brabantse Delta wordt. Het frappante is dat mijn voorgestelde wijziging zou zijn aangenomen, als de fracties die niet democratisch gekozen zijn (de 'geborgde zetels') niet mee hadden gestemd. Het ene ondemocratische aspect van het waterschapsbestuur werkt het andere in de hand. Daarnaast heeft de VVD als grootste partij er baat bij kleine fracties met dit soort regels te onthanden. Maar de grote fracties van nu kunnen de kleine fracties van de volgende bestuursperiode zijn. Wij gaan dan ook gemotiveerd verder met ons werk in het waterschap."

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren demonstreert met bezorgde Bredanaren tegen verdozing

Als Cynthia Pallandt roept "Stop de" antwoorden de demonstranten met "verdozing". Ze vervolgt met "Red de" en wordt beantwoor...

Lees verder

Cynthia Pallandt aangesteld als lid van de rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie van waterschap Brabantse Delta heeft er een nieuw intern lid bij: Cynthia Pallandt, fractievoorzitter ...

Lees verder