Brabantse Delta blundert met verkiezing


24 januari 2021

Breda, 24 januari – Aanstaande woensdag vindt de benoeming plaats van nieuw lid van de Rekenkamercommissie. De verkiezing liep op chaos uit. Fractievoorzitter Pallandt van de Partij voor de Dieren betreurt de gang van zaken: 'Eigenlijk is hier alles misgegaan wat maar mis kon gaan.'

Er hadden zich drie kandidaten voor de functie gemeld. Alwijn Ten Cate (CDA), Louis van der Kallen (Ons Water) en Ellen Putman (Partij voor de Dieren). Door de aangemelde kandidaten zouden de verkiezingen vlot gepiept kunnen zijn. CDA en Ons Water bezitten immers portefeuillehouders in het Dagelijks Bestuur, en het DB heeft met Huibert Knook (Onbebouwd) al een vertegenwoordiger in de rekenkamercommissie. De traditie schrijft ook een vertegenwoordiger van 'de andere partijen' voor. Eén geschikte kandidaat bleef over: Ellen Putman van de Partij voor de Dieren. Het werd het AB nog gemakkelijker gemaakt. De rekenkamercommissie had omwille van de diversiteit opgeroepen voor een vrouw te kiezen.

Het zou anders lopen. Voordat Louis van der Kallen tot rekenkamercommissielid werd verkozen, ging de stemprocedure de mist in. In de kersttijd heeft PostNL het zoals bekend razend druk. Toch besloot het DB onder leiding van Kees Jan de Vet (CDA) de stemming per briefpost te laten verlopen. Het voorspelbare gevolg? Stembiljetten verdwenen. Ze waren onaangetekend verstuurd. De verkiezing moest over, maar niet voordat De Vet de uitslag van de mislukte stemming aan het AB communiceerde. Een tweede stemming 'zonder last' werd zo onmogelijk gemaakt. Pallandt: 'Als zelfs zulke eenvoudige klusjes al niet aan het DB besteed zijn, vrees ik het ergste voor de enorme uitdagingen waarvoor ons waterschap zich de komende jaren gesteld ziet.'

De schuld van het debacle lag volgens De Vet grotendeels bij PostNL. Het Waterschap is volgens hem 'te afhankelijk' van het postbedrijf dat 'brieven niet volgens de [eigen] procedures' bezorgt. Pallandt: 'Ons Waterschap zou een dergelijk probleem toch zelfstandig moet kunnen oplossen, zou je denken.' De gefnuikte verkiezing is volgens haar tekenend voor de gang van zaken in het conservatieve waterschap Brabantse Delta. Pallandt: 'Ik concludeer dat de partijen die de meerderheid in het DB bezitten vanaf nu het door henzelf gevoerde beleid gaan toetsen. En dat kan nooit tot een gedegen functionerende rekenkamercommissie leiden.'

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bredase waterschapsbestuurder op kandidatenlijst Partij voor de Dieren

Breda, 18 november 2020 – Cynthia Pallandt, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in waterschap Brabantse Delta, ...

Lees verder

Opinie op Internationale Vrouwendag: Representatie is een hoofdzaak!

We gaan weer richting Internationale Vrouwendag (8 maart). Twee jaar geleden stuurde ik voor die gelegenheid een opiniestuk n...

Lees verder