Dieren in cala­mi­tei­ten­plannen


Neem dieren mee in rampen­be­strij­dings­plannen

Waterschappen hebben een wettelijke plicht om calamiteitenplannen op te stellen. Zij zijn overlegpartner bij de totstandkoming van rampenbestrijdingsplannen bij dijkdoorbraak. De Partij voor de Dieren wil dat er in deze plannen ook volwaardig aandacht wordt gegeven aan de belangen van de in het gebied levende dieren: zowel de gehouden (landbouw)huisdieren als de in het wild levende dieren. De evacuatie en zorg voor dieren moet daarom volwaardig in de calamiteitenplannen van het waterschap worden opgenomen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Vragen