Daad­wer­ke­lijke tijds­be­steding DB in kaart brengen


20 juli 2022

Graag wil ik een kanttekening plaatsen bij dit besluit over de deeltijdfactor. De PvdD vroeg zich af of bekend is hoeveel tijd onze DB-leden daadwerkelijk besteden aan hun werk voor het waterschap. Want 0,6 FTE lijkt ons erg krap, en dat beeld krijg ik ook van de DB-leden die ik hierover gesproken heb. Helaas is dat niet bekend en kon die vraag dus niet beantwoord worden. Ik zou ervoor pleiten om alsnog te inventariseren wat de werkelijke tijdsbesteding van onze DB-leden is en dit terug te koppelen naar het AB, zodat dit ook mee kan worden genomen richting het nieuwe bestuur zodat zij het mee kunnen nemen in de keuze voor fulltime versus parttime DB-leden.