Eerst spreken over water­schaps­de­mo­cratie, dán pas over parti­ci­patie


27 oktober 2021

Eerste termijn:

Voorzitter, ik heb er grote moeite mee dat er nu een nieuw beleidskader participatie voorligt, terwijl het AB nog niet in gesprek heeft kunnen gaan over en zelfs nauwelijks kennis heeft kunnen nemen van de Quick Scan Waterschapsdemocratie. En dat lijkt me nu juist ontzettend relevant, want wat daar meermaals naar voren komt, is dat het DB en het AB in mindere mate een erg rooskleurig beeld heeft van zichzelf en van de communicatie en participatie. Degenen die daar wat mij betreft het beste oordeel over kunnen vellen, namelijk de ambtenaren en de inwoners van Brabantse Delta, denken daar anders over. Ik vind dit schrikbarend om te zien en het lijkt me ontzettend belangrijk om daarover bij onszelf te rade te gaan en er ook met elkaar het gesprek over aan te gaan. U zegt immers in beantwoording van technische vragen van Ons Water / Waterbreed dat participatie geen doel is maar een middel, maar we hebben een tijd geleden geïnventariseerd wat voor ons AB prioriteit heeft en toen stond Samenwerking in ieder geval bovenaan. Ik ben dus van mening dat er een gesprek gevoerd moet worden over de uitkomst van de Quick Scan Waterschapdemocratie binnen het AB en DB voordat er een nieuw beleidskader participatie wordt aangenomen, zodat de uitkomsten van dat gesprek ook mee kunnen worden genomen.

Verder wil ik er ook op wijzen dat de responscijfers voor de Quick Scan Waterschapsdemocratie erg laag zijn. 2 van de 5 DB-leden, en 7 van de 25 AB-leden. Gaan wij in maart 2023 weer roepen dat het belangrijk is dat inwoners naar de stembus gaan voor het waterschap? Dan wordt het tijd dat we zelf óók onze stem laten horen, en dan is zo’n geanonimiseerde enquête waar een professioneel verslag van wordt uitgebracht daar naar mijn mening een heel goed middel voor. Met zulke lage responscijfers valt ook te verwachten dat er een selection bias is, dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld alleen mensen reageren die toch al de meest uitgesproken mening hebben of die democratie het meest of juist minst belangrijk vinden. Dat had kunnen worden voorzien en ik wil dan ook meegeven aan het DB en de voorzitter dat wanneer er nog eens zo’n onderzoek komt, AB en DB leden actiever aangemoedigd worden om deel te nemen, door het ook te noemen in vergaderingen.

Voorzitter, hier houd ik het bij.

Tweede termijn:

Voorzitter zoals ik zojuist heb proberen duidelijk te maken vind ik dat het gesprek over de quick scan waterschapsdemocratie eerst moet plaatsvinden en dan pas een nieuw beleidskader moet worden afgerond en aangenomen. Dit hebben de auteurs van het document ook zelf bij mij onder de aandacht gebracht voor de uitkomsten van de quick scan te benoemen als argument voor het beleidskader. Om die reden kan ik op dit punt ook niet instemmen met het voorgelegde beleidskader. Daarnaast vind ik dat er te makkelijk wordt heenstapt over het punt dat de enquête door bijzonder weinig mensen is ingevuld. Het kan dat er mensen tegen technische problemen zijn aangelopen, maar dit hadden in ieder geval 9 van ons niet, dus het lijkt mij ook niet voornaamste de oorzaak van de lage respons. Ik wil alle collega’s hier aanwezig graag oproepen om mee te werken aan dergelijke onderzoeken in de toekomst.

Interessant voor jou

Het waterschap als democratische overheid en aantrekkelijke werkgever

Lees verder

Neem dieren mee in calamiteitenplannen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer