Er moet meer vaart komen in natte natuur­pro­jecten!


Bijdrage over Mana­ge­ment­letter 4 van 2021

22 december 2021

Allereerst de opmerking dat de managementletter vooraf niet besproken is in de commissie bestuur en financiën en dat vinden we onhandig. Volgens mij vindt u dat zelf ook en dus is blijft het hopelijk bij deze eenmalige onzorgvuldigheid.

Belangrijker vinden wij hetgeen te zien is in de projectenrapportage.

In mijn laatste bijdrage hierover afgelopen voorjaar gaf ik aan dat het de 13de keer was dat ik constateerde dat het veelal de projecten zijn die te maken hebben met het realiseren van ecologische verbindingszones die wederom en nog steeds vertraging oplopen.

Ik hoopte toen op een trendbreuk voor wat betreft managementletter 4. Inmiddels zijn we vandaag aanbeland bij de behandeling van managementletter 4.

Een trendbreuk is nog altijd niet te signaleren. In elk geval niet voor wat betreft de EVZ Molenbeek. Voor wat betreft het realiseren van de natte natuurparel Bovenmark is er ook geen verbetering. Voor wat betreft de EVZ Alphen Chaam, hetzelfde laken en pak. Ecologische verbindingszone Steenbergse Vliet, idem. Westelijke Langstraat, EVZ Breda project boomkikker ook al geen vooruitgang. EVZ Beekloop en smalle beek bij Bergen op Zoom en Roosendaal ook wederom geen verbeteringen. En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Ik beklemtoon wederom dat de fractie van de Partij voor de Dieren dit een meer dan onwenselijke gang van zaken vindt.

Wat gaat er eigenlijk wel goed in deze projecten? Of zien we bij managementletter 4 in 2022 dat het ook dan nog steeds niet lukt? Wanneer boekt u eens resultaten in of met deze projecten?

In de managementletter lezen we ook dat u samen met de provincie bezig bent met een plaagsoortenbeleid.

Wij hebben hier van de zomer ook al artikel 60 vragen over gesteld.

De fractie van de Partij voor de Dieren wil benadrukken dat wij moeite hebben met deze term.

Over het algemeen wordt een soort door de mens als plaagsoort aangewezen als die soort de mens op één of andere wijze tot overlast is of tot schade leidt. Voor de overige bewoners van de planeet hoeft dit deze soort helemaal geen plaag te zijn.

Daarnaast vinden wij het veel verstandiger om in plaats van dergelijk beleid te maken u in te zetten voor watersystemen die ecologisch en hydrologisch robuust zijn, deze kunnen tegen een stootje en dus ook tegen soorten die de mens minder wenselijk vindt. Bijvoorbeeld door terugdringen van nutriënten, woekerende waterplanten profiteren vaak van dit voedselrijk water. U kunt dat doen door kritischer te zijn aan wie u uw gronden verpacht en hoe deze gebruikt worden. En door daarop in te zetten stimuleert u ook nog eens de Kaderrichtlijn waterdoelen. En die willen we allemaal toch behalen?

Interessant voor jou

Exotenbestrijding bij project EVZ Oude Leij

Lees verder

Geen werkzaamheden in broedseizoen en compenseren gerooide planten!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer