Leg Fauna Uittreed­plaatsen (FUP's) aan bij werk­zaam­heden aan Bredase singels


29 januari 2020

Voorzitter, de Partij voor de Dieren zou graag willen weten waarom er bij de beantwoording van onze technische vraag over diervriendelijke beschoeiing wordt verwezen naar een integraal plan van de gemeente Breda over inrichting van de singels, terwijl op vragen van andere partijen wordt geantwoord dat de Bredase singels volledig onder de verantwoordelijkheid van waterschap Brabantse Delta (en dus niet gemeente Breda) vallen. Graag zouden wij hier duidelijkheid over krijgen. Gaat het onderwerp diervriendelijke oevers niet tussen wal en schip raken?

Daarnaast zouden wij willen voorstellen om als waterschap actief betrokken te zijn bij het integrale plan voor inrichting van de singels. Wij zouden graag zien dat het AB hierover op de hoogte wordt gehouden.

Met betrekking tot de baggerwerkzaamheden die nu voorliggen, vinden wij het een gemiste meekoppelkans om de beschoeiing enkel te vervangen op dezelfde manier als deze al was, in plaats van te kijken naar mogelijkheden om deze te verbeteren op onder anderen gebied van diervriendelijkheid. Nu gaan we er toch aan werken, laten we het dan direct goed doen. De plas-dras oevers die genoemd worden in de beantwoording van de technische vragen zijn veelbelovend, maar zijn niet waar wij in onze vragen op doelden. Wij hebben het over oevers die niet zo stijl zijn dat jonge watervogels niet van het water op land weten te komen en dus verdrinken, en rustplaatsen voor watervogels. Hier wordt door veel uitvoerende partijen reeds mee gewerkt, het is dus niet iets dat nog bedacht moet worden, en er wordt door dieren gretig gebruik van gemaakt. Ze worden ook wel de FUP’s, fauna uittreedplaatsen, genoemd.

Waar het niet mogelijk of niet nuttig is om oevers op deze manier aan te passen, hoeft er niets te veranderen. Ons punt is: laten we serieus bekijken of er plaatsen zijn waar het wél van toegevoegde waarde is, er zít tijdsdruk op maar haastige spoed is zelden goed. Dank.

Interessant voor jou

Houd bij samenwerking met China ook rekening met slechte regelgeving dierenwelzijn

Lees verder

Vergunning beverafschot is schandalig

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer