Vergunning beve­r­af­schot is schan­dalig


29 januari 2020

Eerste termijn

Ten aanzien van de door u gegeven antwoorden, u geeft aan dat ter verduidelijking van het beverprotocol er op dit moment gesprekken zijn van de provincie, waterschappen en RWS over het opstellen van provinciaal beleid. Ik heb vorig jaar nog verwezen naar het beverprotocol en ik vind het een vrij duidelijk stuk. Ik vraag de portefeuillehouder wat er niet duidelijk is aan het beverprotocol en ik zou graag willen weten of wij op de hoogte gehouden kunnen worden van de gesprekken of dat u aan kunt geven wat er zoal besproken wordt tussen die partijen. De motie ondersteunen wij mede. Ik hoor mevrouw Bonthuis net zeggen het jammer te vinden, nou, wij vinden het niet alleen jammer, wij vinden het schandalig. Vorig jaar zijn wij daarom mede uit het bestuursakkoord gestapt. Ter verduidelijking, er is ook al gezegd, het gaat om een ultimum remedium, afschot van de bever, maar toch nog een herhaling van vorig jaar, wettelijk kan dit gewoon niet, want de bever staat op de rode lijst van bedreigde zoogdieren. Volgens de Europese Habitatrichtlijn is de bever strikt beschermd en moeten beschermde leefgebieden (Natura2000) worden aangewezen. De bever is bovendien beschermd door de Wet Natuurbescherming.

Het beverprotocol is door de drie Brabantse waterschappen opgesteld. Alles wordt daarin geopperd maar afschot behoort niet tot de mogelijkheden. Het zou gewoon niet zo moeten zijn dat wij hier in het waterschap zoiets voorstellen of suggereren, zeker niet met een portefeuillehouder dierenwelzijn, zeker niet na wat wij vandaag met elkaar besproken hebben. En er zijn voldoende alternatieven om graafschade te voorkomen, ook uitgebreid beschreven in het beverprotocol. Ik noem het maar even, op pagina 9 kunt u dit zelf nalezen.

Tweede termijn

Wij hebben de foto’s gezien en de bijdrage van het CDA. Ik heb iets gehoord over een opdracht meegeven aan de Brabantse waterschappen. Wij hebben regelmatig verzocht om een onderzoek naar het op een diervriendelijke manier voorkomen van graafschade door knaagdieren, waarbij wij als waterschap zelf hebben aangegeven actief te willen bijdragen aan dit onderzoek. Laten wij daar nu eens mee starten en of dat samen met Aa en Maas of De Dommel of Rivierenland, maakt niet uit. Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de muskusrattenbestrijding.

Interessant voor jou

Leg Fauna Uittreedplaatsen (FUP's) aan bij werkzaamheden aan Bredase singels

Lees verder

Houd bij discussie over vispasseerbaarheid rekening met intrinsieke waarde van de vissen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer