Recre­a­tiedruk heeft gevolgen voor vogels


28 september 2022

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft begrip voor de inspreker en voor recreatie in de natuur, maar dat de portefeuillehouder dit gaat overleggen, zelfs aanhangig maken dat bij de natuurterrein beherende organisaties vinden wij geen goede zaak. Onze fractie wil benadrukken dat we niet tegen recreatie zijn met daarbij de kanttekening dat we dan meer natuur moeten aanleggen. Op dit moment is er veel te weinig natuur en dat valt de provincie en ons waterschap aan te rekenen, door natuurprojecten te temporiseren of terug te draaien in plaats van deze te versnellen. Wij vinden dat de portefeuillehouder zich daarvoor zou moeten inzetten.

Juist door recreatiedruk worden vogels beperkt in hun mogelijkheden om voedsel te zoeken, te rusten of te broeden. Recreatie heeft invloed op de draagkracht van gebieden. De overlevingskansen van vogels kunnen door verstoring worden verminderd. Voor sommige vogelsoorten is recreatiedruk zelfs de belangrijkste factor voor hun achteruitgang. En dan heb ik het alleen nog maar over vogels.

Kortom wij zijn niet tegen recreatie in de natuur, maar dan zou er wel veel meer natuur moeten zijn en pleiten dan ook voor meer natuur, kernnatuur zonder inmenging van de mens en recreatienatuur, voor de mens zijn welbevinden.

We onderschrijven dan ook de reactie va het waterschap en de provincie.

Interessant voor jou

Pitch voor kandidatuur Cynthia Pallandt voor rekenkamercommissie

Lees verder

Glyfosaatgebruik toestaan is niet aanvaardbaar of uitlegbaar

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer