Glyfo­saat­ge­bruik toestaan is niet aanvaardbaar of uitlegbaar


28 september 2022

Een ultrakorte bijdrage bij had ik voor ogen, namelijk HULDE en complimenten met uitroeptekens voor dit voorstel!

De bijgevoegde motie en het amendement nopen echter tot een langere bijdrage.

Vooropgesteld wil ik voorkomen dat wij vanavond weer in een semantische discussie belanden of glyfosaat al dan niet kankerverwekkend is, want daar komen wij niet uit.

Wat vaststaat, is dat glyfosaat schadelijk is voor de biodiversiteit. De toxicologische effecten bij bijen en bestuivers zijn het bekendst, maar ook tal van andere dieren lijden er onder.

Wat ook vast staat is dat, glyfosaat giftig is voor het waterleven, recent nog onderzocht door het Europese agentschap voor chemische stoffen (Echa).

Giftig voor het waterleven, koppel dat aan een van onze kerntaken schoon water. Dan is de voorliggende adviesnota de enige juiste koers om te varen.

Het vanavond schrappen van de voorgestelde aanpassing dat op het pachtobject geen glyfosaathoudende middelen worden gebruikt, is

  • Totaal niet uitlegbaar, met ons eigen beleid in 2020 waarbij wij verbod op glyfosaatverbod hebben ingesteld op de 1 jarige pachtgronden
  • Niet uitlegbaar richting de samenwerkende partijen, denk hierbij aan gemeentes, de andere Brabantse waterschappen en niet te vergeten de Provincie, die dit verbod wel ingesteld hebben.
  • En wellicht nog het allerbelangrijkste totaal niet uitlegbaar aan de samenleving. De samenleving wil niet dat er dergelijke stoffen gebruikt worden. Je hoeft maar te googlen of op sociale media te kijken en te zien, dat er geen draagvlak voor het gebruik van deze stof is in de samenleving.

En dienen wij als waterschap niet de gehele samenleving?

Ik ga ervanuit dat wij vast blijven houden aan de koers die u voorstelt om te gaan varen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Recreatiedruk heeft gevolgen voor vogels

Lees verder

Geen tandje erbij maar een heel gebit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer