Zitten kosten verdrin­kings­vallen in kosten muskus­rat­ten­be­strijding?


Bijdrage over jaar­re­kening 2021

25 mei 2022

Eerste termijn

Voorzitter. De jaarstukken zijn op orde en daar stemmen wij mee in. Dat wil niet zeggen dat wij het eens zijn met alle bestedingen, zoals voor de muskusrattenbestrijding, voor ons een doorn in het oog. Jammer dat die bedragen niet aan diervriendelijke maatregelen worden besteed, want wij zullen zien dat deze kostenpost de komende decennia in de jaarstukken blijft voortsudderen. Met een structurele natuurinclusieve aanpak voor diervriendelijke maatregelen zou dit op termijn niet meer nodig zijn. Wij vragen ons af of in de in 2021 gemaakte de kosten voor de muskusrattenbestrijding ook de kosten voor de verdrinkingsvallen zijn opgenomen. Ik heb hier al vaker met u over gesproken, maar wij zijn er toch wel benieuwd naar. Voorts ben ik van mening dat er een einde moet komen aan de muskusrattenbestrijding.


Tweede termijn

Voorzitter. Ik heb geen antwoord gekregen om mijn vraag, die bij nader inzien vrij technisch is. Misschien kan de vraag of in de kosten van de muskusrattenbestrijding ook de kosten van de verdrinkingsvallen zijn opgenomen, schriftelijk beantwoord worden.

Interessant voor jou

Villa's als aanleiding voor aanleg EVZ is greenwashing

Lees verder

Laat een kentering zien op gebied van grondverwerving!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer