Villa's als aanleiding voor aanleg EVZ is green­washing


25 mei 2022

De Partij voor de Dieren stemt voor deze kredietaanvraag, met daarbij de kanttekening dat wij liever hadden gezien dat de bouw van villa’s in natuur niet de aanleiding was geweest voor het realiseren van een EVZ. Wij zien dit als een vorm van greenwashing, en bovendien zijn wij van mening dat het aanleggen van meer villa’s geen prioriteit zou moeten krijgen in deze tijd van woningnood.