Water­kwa­li­teits­dossier opvolger van het stik­stof­d­ossier


25 mei 2022

Eerste termijn:

Wordt het waterkwaliteitsdossier de opvolger van het stikstofdossier? De Partij voor de Dieren vreest ervoor. Hoe vaker wij onze collega-bestuurders nonchalant horen zeggen dat we de KRW-doelstellingen voor 2027 niet zullen gaan halen, hoe groter onze vrees wordt. Ik hoorde het net de heer Kavelaars ook weer zeggen – de lat ligt te hoog. Wat de Partij voor de Dieren betreft is het nét iets anders: de inzet is te láág. Elementen uit de reactie van het Dagelijks Bestuur op dit rapport van de rekenkamercommissie baren ons zorgen.

Ik noem een voorbeeld. De rekenkamercommissie doet een voorstel om de waterkwaliteitsdoelstellingen uit het Waterbeheerprogramma te concretiseren. Zo stelt zij voor om het aantal normoverschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen -of, zoals ik er liever naar refereer, bestrijdingsmiddelen- te halveren. Ik zou applaudisseren voor een dagelijks bestuur dat zegt: normoverschrijdingen van deze aard zijn gevaarlijk en onacceptabel dus we willen het aantal méér dan halveren. Wat zegt het Dagelijks Bestuur echter? “Voor gewasbeschermingsmiddelen volgt het waterschap de doelstellingen uit het landelijk beleid.” Geacht DB, in mijn vorige twee bijdragen vanavond complimenteerde ik jullie met het tonen van lef en ruggengraat, ik baal ervan dat ik dat niet een derde keer kan doen. We kunnen hier gewoon zelf doelstellingen voor formuleren. We moeten de KRW-doelstellingen halen en dat lukt niet met een afwachtende houding!

De rekenkamercommissie wil ik graag bedanken voor dit ontzettend belangrijke rapport waar zoveel werk in is gestoken. Wel wil ik een kritische kanttekening plaatsen bij een aanbeveling die gedaan wordt. De woorden ‘koester en onderhoud relatie met agrarische sector’ kan ik niet anders dan beamen, maar het stelt me teleur dat er geen aandacht wordt besteed aan het feit dat de belangen van de agrarische sector vaak op gespannen voet staan met waterkwaliteitsdoelstellingen. Dat komt meerdere keren in dit rapport terug, denk aan natschade, grondverwerving en bestrijdingsmiddelen. Het is belangrijk om niet alleen te koesteren maar ook streng en duidelijk te zijn waar nodig. Zo zorgen wij ervoor dat we als autoriteit op gebied van water serieus worden genomen.

Ten slotte richt ik mij nog een keer tot het DB. In het rapport wordt geconstateerd dat het huidige stelsel van VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) fragmentarisch en vrijblijvend is, waardoor omgevingsdiensten niet goed hun werk kunnen doen. Is het DB van plan iets te doen met deze constatering?

Tweede termijn:

Allereerst wil ik me nog aansluiten bij het betoog van de heer Van der Kallen zojuist. Daarnaast als onze doelstellingen met betrekking tot normoverschrijding van bestrijdingsmiddelen niet zoveel van elkaar verschillen, vraag ik me af waarom het DB dan niet gewoon zegt: we nemen de aanbeveling van de rekenkamercommissie ook op dit vlak gewoon over. Het wordt mij niet duidelijk waarom u dat niet wilt uitspreken. De Partij voor de Dieren stemt in met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie, en draagt daarmee het dagelijks bestuur op deze op te volgen, ook als het gaat om bestrijdingsmiddelen.

Interessant voor jou

Geen koeien op de dijken

Lees verder

Villa's als aanleiding voor aanleg EVZ is greenwashing

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer