Geen koeien op de dijken


25 mei 2022

Voorzitter, begin maart heb ik, net als verschillende collega’s, de ambtelijke organisatie en portefeuillehouder mevrouw Franssen verzocht om verder in gesprek te gaan met de agrariërs die ontevreden zijn met de plannen voor Molenstraat Terheijden. Dit is inmiddels gebeurd. Mevrouw Franssen heeft ons hier ook over geïnformeerd, en het AB leek hier tevreden mee te zijn. Ik ben er in ieder geval wel blij mee dat er naar ons signaal is geluisterd.

Verder blijf ik staan achter de boodschap die ik in maart óók verkondigde: we moeten als waterschap de rug rechthouden en we moeten handhaven op onze eigen regels. Beslissingen die zijn genomen op basis van sterke, doorslaggevende argumenten, zoals duurzaamheid en kostenefficiëntie, dáár moeten we voor staan. Als we dat niet doen, komt er steeds weer een nieuw verzoek voor een uitzondering. Geen grazende koeien op de keringen, geen dijkprofiel van 1:5. De Partij voor de Dieren stemt wederom in met dit projectplan.

Interessant voor jou

Plas Caron niet verondiepen met vervuilde grond en baggerspecie

Lees verder

Waterkwaliteitsdossier opvolger van het stikstofdossier

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer