Nepsneeuw en micro­plastics


20 december 2023

MOTIE VREEMD AAN DE ORDE - NEPSNEEUW EN MICROPLASTICS

Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta in vergadering bijeen, woensdag 20 december 2023,

Constateert dat,

 1. De Europese Kaderrichtlijn Water cruciale taken met zich meebrengt;
 2. Het verwijderen van microplastics zeer kostbaar is;
 3. De verkoop van niet-afbreekbare nepsneeuw voor de feestdagen in warenhuizen en tuincentra (waaronder pvc-gruis) weer volop aan de gang is en dat steeds vroeger in het jaar;
 4. De verkoop van spuitsneeuw, plastic glitters en andere niet-afbreekbare kerstversieringen schadelijk is voor watersystemen;
 5. De nepsneeuw ook gebruikt wordt voor versiering van tuinen en daarmee in watersystemen terecht komt;

Overwegende dat,

 1. De doelstelling van het Waterschap is om actief bij te dragen aan schone en veilige watersystemen en waterketen;
 2. Microplastics slecht afbreekbaar zijn en eenmaal in het water gekomen schadelijk zijn voor mens en dier;
 3. De doelstelling van het Waterschap ook is om de inwoners bewust te maken van de risico’s van watervervuilingen.

Verzoekt het dagelijks bestuur van het Waterschap:

 1. Voor eind januari 2024 een brief van het Dagelijks Bestuur aan de Unie van
  Waterschappen te sturen om bij de Tweede Kamer en de betreffende
  brancheorganisaties van tuincentra en detailhandel te pleiten voor een stop op de
  verkoop van niet-afbreekbare microplastics en andere niet-afbreekbare stoffen in kerst-
  en tuinversieringen en binnen afzienbare tijd over te schakelen op de verkoop van
  uitsluitend biologisch afbreekbare alternatieven;
 2. Overeenkomstig de oliebollenvet campagne het gebruik van kerstdecoraties en siersneeuw mee te nemen in het voorlichtingsmateriaal vanuit de Unie van Waterschappen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

 1. Annemiek Jetten, Partij van de Arbeid(PvdA)
 2. Wendy de Koning-Bogers, Partij van de Arbeid (PvdA)
 3. Cynthia Pallandt, Partij voor de Dieren (PvdD)
 4. Ludo Maas, Partij voor de Dieren (PvdD)
 5. Anton Arnold, Algemene Waterschapspartij voor water klimaat en natuur (AWP)
 6. Betty Goos, Onafhankelijke Waterschap Partij (OWP)
 7. Peter von Meijenfeldt, Natuurterreinen
 8. Frans Post, Natuurterreinen
 9. John Voets, 50plus


Status

Aangenomen

Voor

BBB, AWP, OWP, Waterbreed, Ons Water, Natuur, Ongebouwd, Partij voor de Dieren, VVD, CDA, PvdA, Water Natuurlijk

Tegen

Waterbreed

Lees onze andere moties

Burgers en Bedrijven Beter Betrekken

Lees verder

Amendement: Zwaarte van portefeuille bepaalt deeltijdfactor

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer