Cynthia Pallandt spreekt bij gemeen­teraad Breda in over bedrij­ven­terrein Bavel en EVZ boom­kikker


22 april 2021

Dit is de bijdrage die Cynthia Pallandt namens Partij voor de Dieren Brabantse Delta leverde bij de Bredase gemeenteraad, over de omgevingsvisie Breda 2040:

"Sinds 2019 zit ik in het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta. En voor mijn gevoel, word ik sindsdien doorlopend om de oren geslagen met berichtgeving over nieuwe bedrijventerreinen, waarvan sommige regelrechte blokkendozen zijn. Ik noem een Rithmeesterpark II in Effen-Rith, Posthoren oftewel Digit Parc wat letterlijk achter mijn huis is gelegen en waar de gemeenteraad zojuist met bezorgde omwonenden over sprak, en nu dan weer een bedrijventerrein van 44 hectare in Bavel. Weet u hoe groot 44 hectare is? Om u een beeld te geven: dit is zo groot als 88 voetbalvelden. Op de plek waar dit bedrijventerrein moet komen, is nu natuur. Midden door die natuur loopt de Ecologische Verbindingszone voor ‘onze’ boomkikker. Op een steenworp afstand ligt de Gilzewouwerbeek, en aan de overkant van de weg ligt het Ulvenhoutse Bos waar diverse partijen recentelijk nog voor op de bres sprongen om dit Natura2000 gebied te beschermen tegen de zorgbarende plannen van Gedeputeerde Staten. In déze natuur een bedrijventerrein aanleggen is van de zotten. Als waterschapsbestuurder zeg ik u: DOE. DIT. NIET, als overheden staan wij gezamenlijk voor grote opgaven met betrekking tot waterkwaliteit, verdroging en natuurbehoud, we kunnen ons dit niet veroorloven. En laten we al het harde werk voor het voortbestaan van de boomkikker niet weggooien.

Ik spreek hier niet alleen in als waterschapsbestuurder maar ook als bezorgde inwoner van Breda. En voordat u door mijn verhaal het idee krijgt dat er in Bavel alleen ongerepte natuur is, wil ik u eraan herinneren dat het dorp omringd wordt door bewijsstukken van de groeiverslaving van de gemeente Breda. Een snelweg, het gigantische terrein van evenementenlocatie Breepark waarvan u mij niet gaat vertellen dat het u nu raakt als een bijzonder groene bedoening, en daarnaast is er nog de zonneberg waar zeer gemengde gevoelens over bestaan. De dorpsbewoners worden intussen genegeerd, natuurlijk mogen zij hun praatje doen want de gemeente is verplicht dat toe te staan, maar gehoord worden zij tot nu toe niet. Graag wil ik een lans breken voor deze bewoners en de groene omgeving waar zij zo van houden. Alle stedelijke vergroeningsinitiatieven worden tenietgedaan door de aanleg van dit bedrijventerrein, wat heeft het voor zin om tegels te wippen om grijs door groen te vervangen als we vervolgens een groot groen gebied vervangen door grijze dozen?

Binnen het waterschapsbestuur heb ik een debat aangevraagd over de plannen voor dit bedrijventerrein en ik heb de wens uitgesproken om vanuit Brabantse Delta een zienswijze in te dienen. Maar mooier zou het natuurlijk zijn als u, de Bredase raad, hier vandaag, op de Dag van de Aarde, tot uw zinnen komt en de plannen voor een bedrijventerrein in Bavel schrapt. En dat wil niet zeggen dat Rithmeesterpark II dan weer vervolgd kan worden. Er zijn volop leegstaande bedrijfspanden in Breda, benut deze. En nog belangrijker: als u dan toch zo nodig wilt groeien groeien groeien, richt die ambities dan op de natuur in plaats van bedrijven. Anders is Breda dadelijk geen stad in het park, maar een stad omringd door dozen."

Gerelateerd nieuws

Breda zet buitengebied buitenspel

Breda, 19 april 2021 – Het stadsbestuur van Breda doet zich groen voor door te spreken over een “Stad in het Park”, maar laat...

Lees verder

Paul van Gent & Cynthia Pallandt op digitale tournee langs afdelingen PvdD

Na een succesvolle pilot op 20 april in de provincie Noord-Brabant, trekken Paul van Gent en Cynthia Pallandt nu digitaal 'do...

Lees verder