Betrek het AB bij proble­matiek rondom slib­ver­werking


8 juli 2020

Er is van alles aan de hand in slibverwerkingsland. Waarom sluiten vraag een aanbod niet op elkaar aan? Wat moeten wij met het overtollige slib? Denk aan de ontzettend nadelige gevolgen voor natuur en milieu dat het storten van slib heeft en wat nu met ontheffingen wel gebeurt. Wij maken ons hier ernstig zorgen om. Graag zouden wij hierover dit jaar in een themabijeenkomst met u van gedachten wisselen. Waar wij ons veel minder zorgen om maken, is het voorliggende voorstel. Wij zien hier geen problemen of vragen bij opborrelen. Het is een financieel en fiscaal gunstig besluit, zowel gunstig voor de waterschappen als voor SNB. En het is ook nog een keer extra extern juridisch getoetst. Wij stemmen in met het voorstel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Grond aankopen en natuur realiseren!

Lees verder

Geen glyfosaat op gronden van het waterschap!

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer