Grond aankopen en natuur reali­seren!


8 juli 2020

In dit voorstel vraagt u ons om grondaankopen te delegeren aan het dagelijks bestuur. Daarmee dragen wij onze bevoegdheden inclusief onze verantwoordelijkheid over en dat is toch wel wat anders dan bij de mandatering onder agendapunt 3.1. Dus in principe zijn wij daar geen voorstander van omdat ieder zijn bevoegdheden en taken heeft en het budgetrecht niet voor niets bij het algemeen bestuur ligt. Echter, wij zien wel het grote probleem van grondbeschikbaarheid. Er dient ontzettend veel grond aangekocht te worden voor met name de aanleg van EVZ’s, kreekherstel en het inrichten van natte natuurparels en grond is schaars en wordt alleen maar schaarser, want niet alleen het waterschap is naarstig op zoek naar grond, vele andere partijen zijn dit met ons. Kortom, er zijn meer kapers op de kust en dan moet je snel kunnen acteren. Er is hier wel sprake van een groot probleem en dat probleem is urgent. Wij hebben allerlei doelen te halen in verband met onze opgaven vanuit de KRW en in de toekomst klimaatadaptatie. Als elke aankoop langs het algemeen bestuur moet, zetten wij geen snelle stappen en missen wij waarschijnlijk zelfs de boot. Daarom stemmen wij in met het voorstel en wensen het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie veel succes en roepen hierbij op: ga vol aan de bak. Niet kijken, kijken, niet kopen, maar kopen, kopen en realiseren.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Menselijke omwonenden zijn tevreden, nu de vleermuizen, waterspitsmuizen en vissen nog

Lees verder

Betrek het AB bij problematiek rondom slibverwerking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer