Bijdrage Kadernota: Het water­schap zal geen afschot­ver­gunning voor bevers aanvragen


4 december 2019

Er was ons gevraagd om bij voorkeur een stelling in te brengen over de kadernota. Vooropgesteld vinden wij de kadernota een goed document al zien wij verbeterpunten op het gebied van het verwerven van gronden voor de EVZ’s, het rekening houden met passeerbaarheid voor vis en amfibieën, maar ook op het gebied van het maaibeleid. Kortom, in de volgende kadernota graag meer aandacht voor dierenwelzijn. Echter voor de stelling hebben wij gekozen voor: “Het waterschap zal geen afschotvergunning voor bevers aanvragen.” Waarom staat dit in de begroting? Er is sprake van een urgent en groot probleem als dit zo in de begroting staat. Waarom wordt voorgesteld een afschotvergunning voor bevers aan te vragen? Waarom staat dat daar? Heeft dat te maken met berichten in de media over knuffel of over probleembevers? Wat het dagelijks bestuur hier voorstelt, kan gewoon niet. De bever staat op de rode lijst van bedreigde zoogdieren. Volgens de Europese habitatrichtlijn is de bever strikt beschermd en moeten beschermde leefgebieden in Natura2000 worden aangewezen. De bever is bovendien beschermd door de Wet natuurbescherming. Daarnaast is er een beverprotocol door de drie Brabantse waterschappen vastgesteld, waarin van alles geopperd wordt, maar waarin afschot niet tot de mogelijkheden behoort. Het kan dus wettelijk eenvoudig niet. Maar het zou überhaupt niet moeten zijn dat dit voorgesteld wordt. In het bestuursakkoord staat expliciet vermeld dat het waterschap het belang van dierenwelzijn onderkent, dan is toch vreemd om in de begroting over afschotmogelijkheden te lezen. Er zijn voldoende alternatieven om graafschade te voorkomen. Staat onder meer uitgebreid beschreven in het door onszelf onderschreven beverprotocol. Ik noem het even: het ingraven van gaas langs de oever, het aanbrengen van stortsteen in de oever, het verwijderen van wilg en andere beplanting in de oeverlijn langs de waterkering, het aanbrengen van een ‘natte voet’, dat een flauw talud net onder het water is, het aanbrengen van een berm tussen waterkering en waterlijn. Kortom, legio mogelijkheden te over. Tot slot de negatieve term ‘probleembever’. Ik pleit voor een positief beeld dat wij als waterschap uitdragen en weerleggen mocht dit in de media komen. Deze term wekt een verkeerde indruk want het zijn de mensen die er een probleem van maken. De bever is onderdeel van onze natuur en daarom moeten wij samenleven met deze dieren ook beschouwen als een leerproces. Als wij op de juiste wijze met bevers omgaan, dan ondervinden wij helemaal geen nadelen van hun aanwezigheid. Het zijn natuurbouwers en ze creëren waardevolle situaties. De amendementen bewaar ik voor de begroting.

Interessant voor jou

Bijdrage debat bestuurlijke ontwikkeling

Lees verder

Laat AB meedenken over verduurzaming wagenpark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer