Laat AB meedenken over verduur­zaming wagenpark


5 december 2019

Voorzitter, grotendeels kan mijn fractie zich neerleggen bij het advies van het Dagelijks Bestuur over de mandatering van de projecten aan DB dan wel AB. Wij zijn in principe van mening dat investeringen van boven de miljoen altijd langs het AB zouden moeten, we denken ook niet dat dat ten koste van efficiëntie hoeft te gaan wanneer het gaat om investeringen die weinig discussie zullen oproepen, zoals in sommige van de betreffende gevallen door het DB is toegelicht. Als de meerderheid hier echter anders over denkt, accepteren wij dat uiteraard. Echter, wij denken over twee van de projecten toch anders dan het DB. Het eerste geval betreft project 800593, verduurzaming wagenpark, waarbij wij de steun hebben van fractie Ons Water / Waterbreed die ook heeft aangegeven dit project niet te willen mandateren. De Partij voor de Dieren is van mening dat er in het verduurzamen van het wagenpark veel kansen liggen, waarvan sommigen misschien zodanig ‘out of the box’ denken vereisen, dat ze mogelijk niet mee zullen worden genomen in het advies dat hierover wordt ingewonnen. Dat zou een grote gemiste kans betekenen. In dit geval gaat het ons dus niet zozeer om de hoogte van het investeringsbedrag, hoewel een half miljoen niet te verwaarlozen is, maar het gaat ons om de bijdrage die we kunnen leveren aan het tegengaan van milieuvervuiling en klimaatverandering. Wij roepen de rest van het AB met klem op om dit project aan het AB, en dus niet aan het DB, te mandateren.

Daarnaast vinden wij dat de anderhalve miljoen die gaat zitten in de waterschapsverkiezingen behoorlijk hoog is. Daarbij vinden wij in de VVD een medestander. Omdat een verkiezingscampagne nogal gevoelig kan liggen, je wilt immers voorkomen dat deze op een manier wordt uitgevoerd die bepaalde partijen bevoordeelt of inhoudelijk niet neutraal is, vindt de Partij voor de Dieren dat het Algemeen Bestuur hierover mee moet kunnen beslissen, en dat dit project dus niet aan het DB gemandateerd zou moeten worden. Wij willen hiermee niet insinueren dat de campagne van de afgelopen verkiezingen op enigerwijze oneerlijk of incorrect is voorlopen. Waar wij toe oproepen, is om het AB actief bij de besluitvorming rondom deze campagne te betrekken om hier een transparant proces van te maken. Ook in deze mening hopen wij gesteund te worden door onze collega’s binnen het AB.

Interessant voor jou

Bijdrage Kadernota: Het waterschap zal geen afschotvergunning voor bevers aanvragen

Lees verder

Kritische kanttekeningen bij evaluatie droogte 2018

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer