Bijdrage over belas­ting­stelsel: PvdD wil meer aandacht voor 'de vervuiler betaalt'


11 november 2020

Eerste termijn:

Dank aan de portefeuillehouder, dank voor het voorgaande traject waarin hij ons goed heeft meegenomen en ook dank voor de toelichting van zojuist. Vooraf toch de opmerking dat wij het spijtig vinden dat de aanpassing van het belastingstelsel zoals het voorligt, een beperkte scope heeft en dat de voor ons wezenlijke keuzes nog niet gemaakt worden. Van de andere kant snappen wij ook wel dat het een enorme klus is om met 21 waterschappen overeenstemming te bereiken over een dergelijke belastingaanpassing. De Unie is daarbij niet over een nacht ijs gegaan en heeft uitgebreid en zorgvuldig een traject met ons doorlopen, al kwam het toch af en toe op ons over van, er is eigenlijk geen keus en wij moeten mee, anders gaat het ministerie er zelf mee aan de slag. Graag hadden wij gezien dat er meteen werk gemaakt zou zijn van een betere toepassing van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ – zoals net al door meerdere fracties aangegeven – in de zuiverings- en verontreinigingsheffing en ook een betere toepassing van het beginsel dat de kostenveroorzaker betaalt in de zuiveringsheffing. Dit wordt nu meegenomen in het onderhoudsspoor, zoals de portefeuillehouder aangegeven heeft. Vraag hierbij is, kunnen wij hier ruim van tevoren bij betrokken worden, dat ook dit traject zorgvuldig gaat lopen en wij als algemeen bestuur hierin meegenomen worden. Wij vinden het systeem zoals het er nu ligt, vrij ingewikkeld, een goed belastingsysteem zou eerlijk, effectief, efficiënt en eenvoudig moeten zijn, vooral bij efficiënt en eenvoudig hebben wij vraagtekens. Dus dit gezegd hebbende met de toezegging van de portefeuillehouder erop toe te zien dat het onderhoudsspoor niet verzandt en niet op de lange baan gaat, kunnen wij in eerste instantie groen licht geven op het voorstel. Het amendement is voor mij nieuw, maar ik wil vast een voorschot geven. Niemand is 100% tevreden met wat er nu ligt, die conclusie kunnen wij denk ik met zijn allen trekken, maar ik vraag mij wel af, als je kijkt naar het proces, doen wij er wijs aan om hiermee verder te gaan?

Tweede termijn:

Voorzitter, dank voor de toelichting door de portefeuillehouder op het amendement. Wij vinden het een sympathieke geste van u ten aanzien van punt 3, maar een onverstandige geste. Wij wijzen het amendement in zijn geheel af om redenen zoals al genoemd door eerdere sprekers, zoals de heer Van der Kallen, de heer Ten Cate, mevrouw Van den Berg en de heer Verbeem. Laten wij eensgezind instemmen met het voorstel en een goed voorbeeld zijn voor de andere waterschappen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Beleid recreatief medegebruik

Lees verder

Om 5 voor 12 is het te laat voor uitstel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer