Om 5 voor 12 is het te laat voor uitstel


Betoog tegen tempo­ri­satie van natuur­pro­jecten

25 november 2020

Voorzitter, na het manifest ‘1000 dagen dijkgraaf’ te hebben gelezen, weten wij zeker dat het u óók pijn doet dat er mogelijk 15 natuurprojecten worden uitgesteld. U noemde immers als eerste prioriteit ‘Sneller een klimaatbestendige regio’, en schreef daarover: “Het tempo en de maatregelen kunnen niet afhankelijk zijn van de ambities en schaal van afzonderlijke spelers.” Dat is echter precies wat er nu gebeurt; omdat waterschap Brabantse Delta een inschattingsfout heeft gemaakt, worden projecten on hold gezet die we samen met onze partners zouden uitvoeren. Omdat het óns nu financieel wat minder goed uitkomt, staan we de ontwikkeling van een klimaatrobuuste regio in de weg en tonen we onszelf een onbetrouwbare partner.

Het uitstel van deze projecten vormt met name ook een bedreiging voor de verplichtingen vanuit de Kaderrichtlijn Water. Ik herinner u allen er graag aan dat we ons geen uitstel kunnen veroorloven, want de doelen zijn voorlopig niet in zicht en er hangt een miljoenenboete boven ons hoofd. Ik citeer uit ons eigen waterbeheerplan ‘Grenzeloos Verbindend’: “We behalen de waterdoelen met beheer- en inrichtingsmaatregelen als de aanleg van ecologische verbindingszones, beek- en kreekherstel, en de inrichting van natte natuurparels.”

En dan is er nog de biodiversiteit. Het tegengaan van uitsterven van dier- en plantensoorten, is iets dat de meeste partijen hier lijken te zien als ‘extra ambitie’, iets wat je erbij kunt doen als het financieel eens een keertje mee zit. Op onze technische vragen over het uitstel van 15 natuurprojecten werd geantwoord dat dit heus niet direct zou leiden tot massaal uitsterven van soorten. Maar dat is het punt ook niet. Iedere soort die uitsterft is er een teveel, en daar maken we onszelf medeplichtig aan als we projecten die specifieke dier- en plantensoorten moeten ondersteunen, met een aantal jaren uitstellen. En dat nadat 900 inwoners bij meerderheid aangaven biodiversiteit onze topprioriteit te vinden. Wat nou winnend samenwerken, wat nou maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wij houden de vinger op de knip.

De Partij voor de Dieren kan dit niet aanzien. Daarom dienen wij een motie in: “Om 5 voor 12 is het te laat voor uitstel.” Hierin verzoeken wij om de vijftien genoemde natuurprojecten niet te temporiseren.

Afsluitend onze stelling voor dit debat: “Waterschap Brabantse Delta neemt een groot financieel risico door de 15 natuurprojecten uit te stellen, op deze manier gaan we de KRW-doelen niet halen.”

Interessant voor jou

Bijdrage over belastingstelsel: PvdD wil meer aandacht voor 'de vervuiler betaalt'

Lees verder

Niet met omwegen afschot bevers dichterbij brengen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer