Niet met omwegen afschot bevers dich­terbij brengen


25 november 2020

Graag reageer ik op de motie van het CDA, die het doden van bevers dichterbij wil brengen. De motie verwoordt het niet zo, maar tijdens de AB-vergadering van 29 januari was mevrouw Korst er heel duidelijk over, en ik citeer uit de notulen: “Misschien is afschieten wel de meest diervriendelijke manier van bestrijding, het kan bij bevers goed toegepast worden. Het gaat niet om het bejagen van bevers, maar mogelijk afschot.”

De bever is Europees-rechtelijk beschermd, hem doden mag niet, daarom vinden wij dit een onzinnige motie. Wel zijn we benieuwd hoe de indieners naar de rode lijst kijken, en waarom die nu aanleiding lijkt te vormen voor deze oproep.

Voorzitter, het waterschap heeft het laatste jaar laten zien, niet alleen hier binnenskamers maar ook naar de buitenwereld toe, een duidelijke visie te hebben op bevers. Ik citeer uit de beantwoording van vragen van de Partij voor de Dieren eerder dit jaar:

Het dagelijks bestuur wil nogmaals herhalen dat wij niet voornemens waren en niet voornemens zijn om bevers af te schieten. Wij betreuren het dat in de media opnieuw de indruk ontstaat dat wij toch zouden willen overgaan tot het afschieten van bevers. Wij herhalen: dat zijn wij niet van plan. Het dagelijks bestuur zou het op prijs stellen als u ook als AB lid het standpunt van het waterschap in deze actief wil helpen uitdragen. Het helpt dan niet als leden van het AB in een interview of anderszins aankondigen hierover vragen te gaan stellen aan het DB waarop u het antwoord al kent uit eerdere beantwoordingen. Ook u draagt op die manier bij aan onduidelijkheid over het standpunt van dit waterschap.

Einde citaat. Het CDA en de VVD profileren zich binnen dit waterschap als partijen die een broertje dood hebben aan overbodige moties, en ik ken ze als partijen die vertrouwen tonen in het DB wanneer het DB aangeeft in control te zijn. Het DB heeft in dit geval zelfs aangegeven er NIET mee geholpen te zijn als bestuurders tegenstrijdige geluiden de wereld inslingeren. Daarnaast is er in Nederland nét een kenniscentrum bevers opgericht door o.a. STOWA en de Unie van Waterschappen. Deze motie is volstrekt overbodig en indien hij wordt aangenomen zal het waterschap wederom negatief in het nieuws komen omtrent bevers. Graag zou ik ook de mening van de portefeuillehouder dierenwelzijn over deze motie horen.

Interessant voor jou

Om 5 voor 12 is het te laat voor uitstel

Lees verder

Bijdrage begroting: Toelichting moties omtrent muskusrattenbestrijding

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer